Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska” już po raz 10. został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski. Jest to jeden z elementów wsparcia, jakie samorząd województwa przygotował dla sołectw i gmin uczestniczących w Odnowie Wsi Dolnośląskiej. Najpiękniejszą wsią tegorocznej edycji konkursu został Uciechów z gminy Dzierżoniów.

Tegoroczna edycja konkursu, podobnie jak w roku poprzednim, została zorganizowana w czterech kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” oraz „Najlepszy start w odnowie wsi”.
Do konkursu zgłoszono ogółem 20 wsi z 13 gmin,  w tym do kategorii:
„Najpiękniejsza wieś” − 7 wsi,
„Najpiękniejsza Zagroda” − 6 zagród,
„Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” − 7 projektów,
„Najlepszy start w odnowie wsi” − 2 projekty.

Celem konkursu jest wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych i najbardziej kreatywnych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich. Wsie mobilizują się i realizują przedsięwzięcia, które w innej sytuacji by nie powstały lub ich zakres byłby znacznie mniejszy. Powstałe projekty angażują mieszkańców w prace na rzecz swojej miejscowości oraz rozwijają dbałość o tradycję i tożsamość. Aktywizują również mieszkańców oraz wzmacniają ich integrację.
Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 − 2020.

W pracach komisji konkursowej, którą powołał Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach siedmiu wyjazdów odwiedzili oni wszystkie zgłoszone wsie i projekty. Na tej podstawie dokonali ich oceny i wyłonili zwycięzców.

W kategorii „Najpiękniejsza Wieś” pierwsze miejsce zdobył Uciechów (gm. Dzierżoniów). Drugie miejsce przyznano wsi Uraz (gm. Oborniki Śląskie), a trzecie otrzymał Uskorz Wielki (gm. Wołów).
Wyróżnienie przyznano wsi Domaszków (gm. Międzylesie) oraz Kotliska (gm. Lwówek Śląski). Nagrodę specjalną otrzymała Kamienica (gm. Stronie Śląskie).

Przedstawiciele wsi Uciechów, Cezary Przybylski − Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Paweł Czyszczoń − dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich

W kategorii „Najpiękniejsza Zagroda” pierwszą nagrodę otrzymali Katarzyna Czuba-Kowal oraz Jarosław Kowal z Kamieńca (gm. Kłodzko).  Drugie miejsce zdobyli Anna i Marek Zdanowicz ze Starej Białki (gm. Lubawka). Na trzecim miejscu uplasowała się Bożena Długosz-Kluza i Jan Kluza z Goszowa (gm. Stronie Śląskie).

Do kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” zgłoszono 7 interesujących projektów. Komisja zdecydowała się przyznać trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia.
Pierwsze miejsce zdobył projekt z Opawy (gm. Lubawka) „Nasze wspólne miejsce odpoczynku Opawska Przystań”, drugie − „Taniec to pasja, miłość i sposób na życie – Akademia Ruchu Goworów” z Goworowa (gm. Międzylesie). Trzecie miejsce otrzymał projekt z Kłobuczyna (gm. Gaworzyce) „Strefa gier w kasztanowej wsi”. Wyróżnienie przyznano projektowi z Strachocina (gm. Stronie Śląskie) „Odnowa kapliczki w Strachocinie” oraz z miejscowości Roztoki (gm. Międzylesie) „Zapał, determinacja i dążenie do celu – Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach”.

Przedstawiciele wsi Opawa, Cezary Przybylski − Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Paweł Czyszczoń − dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich

Ostatnia kategoria w swoim założeniu ma identyfikować wsie, którym w przeciągu kilku do kilkunastu miesięcy z sukcesem udało się rozpocząć swoją przygodę z Odnową Wsi. Pierwsze miejsce komisja przyznała projektowi „Dzień Rodziny” z Krzyżowej (gm. Gromadka), a drugie − „Bierkowice – integracja reaktywacja” ze wsi Bierkowice (gm. Kłodzko).

Przedstawiciele wsi Krzyżowa, Cezary Przybylski − Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Paweł Czyszczoń − dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich

Uroczyste wręczenie nagród wszystkim laureatom odbędzie się 6 października w Uciechowie w gminie Dzierżoniów.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: Ola Sopuch