Park Henrykowski to pomysł na zagospodarowanie terenu kolejowego znajdującego się między Hubami, Tarnogajem i Przedmieściem Oławskim. Projekt zwyciężył podczas głosowania WBO. Rozpoczęły się także konsultacje w sprawie zagospodarowania terenu.

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki podpisanej umowie dzierżawy części terenu z PKP oraz tegorocznemu Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, w ramach którego wrocławianie opowiedzieli się za wykonaniem parku. Projekt ponadosiedlowy nr 5 „Park Henrykowski. #KolejNaZieleń – etap 1”, zgłoszony przez grupę “Przyjazny Tarnogaj”, zdobył największą liczbę głosów w swojej kategorii. Poparło go ponad 6300 osób. 

Pierwszym etapem pracy będzie wykonanie całościowej koncepcji zagospodarowania terenu (5,25 hektara gruntu, które Gmina Wrocław, na mocy umowy zawartej we wrześniu 2019 roku, dzierżawi od Polskich Kolei Państwowych S.A.). Wąski pas terenu, który ma być przekształcony w park, zaczyna się na wysokości ul. Pułaskiego, a kończy aż na ul. Armii Krajowej. Utworzenie Parku Henrykowskiego jest więc szansą na nowy teren zielony blisko centrum miasta. To wyraźna korzyść dla mieszkańców trzech sąsiadujących z nim osiedli, ale skutki tej inicjatywy mogą być odczuwalne w większej skali. 

W związku z tym, rozpoczęły się konsultacje, w których mieszkańcy Wrocławia (w szczególności osiedli Tarnogaj, Huby i Przedmieście Oławskie) mogą zabrać głos w sprawie zagospodarowania terenu oraz tego, jak w przyszłości ma wyglądać Park Henrykowski.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w poniedziałek 9 grudnia o godz. 18:30 w Szkole Podstawowej nr 9 przy ulicy Nyskiej 66. Swoje zdanie można wyrazić także przez formularz (do 23 grudnia).


fot. Arkadiusz Świrski