Już po raz trzeci Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu organizuje seminaria letnie Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań. Warsztaty i wykłady rozpoczną się 16 września i będą trwały 4 dni. Termin zapisów mija 26 lipca.

mat. prasowy

Cykl wykładów i warsztatów w języku angielskim adresowany jest do wszystkich zainteresowanych współczesnym teatrem i performansem, a w szczególności tą linią poszukiwań, którą podążał Jerzy Grotowski. W tym roku główny nurt seminariów poprowadzi prof. Paul Allain z University of Kent, Canterbury. Przygotowany przez niego cykl wykładów i warsztatów pod tytułem The Contemporary Performer: Practice meets Theory, East meets West (Współczesny performer. Praktyka spotyka teorię, Wschód spotyka Zachód) nawiązuje do jego wieloletnich poszukiwań prowadzonych m.in. we współpracy z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice” i z zespołem Tadashiego Suzukiego, a także w ramach British Grotowski Project. Uczestnicy tego kursu będą mogli wspólnie, teoretycznie i praktycznie eksplorować pole spotkań między oddzielonymi wcześniej dziedzinami i sposobami zdobywania wiedzy.

Kursowi prowadzonemu przez prof. Paula Allaina towarzyszyć będzie cykl wykładów prof. Dariusza Kosińskiego (Uniwersytet Jagielloński; Instytut im. Jerzego Grotowskiego), zatytułowanych The Performers of Poland (Performerzy Polski). W ich trakcie zarysowana zostanie interpretacja polskiej kultury jako performansu, która następnie będzie rozwijana poprzez omówienie dokonań czterech wiodących postaci polskiej kultury: Adama Mickiewicza, Jana Pawła II, Witolda Gombrowicza i Jerzego Grotowskiego.

Koszt
840 PLN/630 PLN (dla uczestników z Europy Środkowej i Wschodniej)
Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia

Kontakt i zgłoszenia
Zajęcia przeznaczone są dla zamkniętej grupy uczestników (do 20 osób) wybranych na podstawie zgłoszeń. Zgłoszenia w języku angielskim zawierające podstawowe informacje o miejscu zamieszkania, wieku, miejscu studiów bądź pracy, zainteresowaniach badawczych, kandydatów prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres Sylwii Fiałkiewicz: fsylwia@grotowski-institute.art.pldo dnia 26 lipca 2013. Przed 31 lipca uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu i poproszeni o dokonanie wpłaty za zajęcia przed 1 września 2013.

KOORDYNACJA PROGRAMU: Dariusz Kosiński, Sylwia Fiałkiewicz