Sąd Okręgowy we Wrocławiu uchylił zakaz prezydenta Wrocławia, dotyczący niedzielnego Marszu Polski Niepodległej. Oznacza to, że na chwilę obecną zgromadzenie przejdzie ulicami miasta legalnie.

Prezydent Rafał Dutkiewicz zakaz organizacji marszu wydał we wtorek 6 listopada. Decyzję argumentowano m.in. prawdopodobieństwem wystąpienia naruszenia prawa oraz  nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym i rasowym. Organizatorzy marszu, zgodnie z prawem, odwołali się do sądu. W czwartek 8 listopada zapadła decyzja – Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił odwołanie i uchylił decyzję Rafała Dutkiewicza. Uzasadnienie sądu zawiera się na 15 stronach.

Sąd uznał, że prawo do zgromadzeń jest wartością chronioną konstytucyjnie i może być ograniczone jedynie w wypadkach ściśle wskazanych w ustawie o zgromadzeniach. Sąd, badając przesłanki, które w swojej decyzji podał prezydent, ocenił, że nie są to przesłanki, które są wskazane w ustawie o zgromadzeniach. Dokonując ich oceny, sąd stwierdził między innymi, że nie może być taką przesłanką, na przykład uprzednia karalność wnioskodawcy. Osoba taka bowiem nie została pozbawiona praw publicznych, a w związku z tym ma prawo do organizacji zgromadzeń – mówi Marek Poteralski, rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Wrocławski magistrat ma czas do 9 listopada do południa na złożenie zażalenia na decyzję Sądu Okręgowego do Sądu Apelacyjnego. Sąd Apelacyjny musi ją podjąć w ciągu 24 godzin od momentu złożenia. Decyzja ta będzie już ostateczna.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Krzysztof Zatycki