Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w lutym bezrobocie w regionie liczyło 6 procent. Było niższe niż średnia krajowa. Urząd Marszałkowski podaje, że w tym roku na walkę z bezrobociem Urząd Pracy przekaże blisko 600 milionów złotych.

Stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku spada. W lutym 2018 r. wynosiła 6 %. To o prawie punkt procentowy mniej niż średnia krajowa i o blisko półtora procent mniej niż w 2017 roku.

− Wciąż malejące bezrobocie w województwie dolnośląskim to odzwierciedlenie korzystnej sytuacji w gospodarce naszego województwa – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa. – Trzeba jednak pamiętać, że za tymi procentami kryją się konkretni Dolnoślązacy, którzy oczekują naszego wsparcia. Dlatego nadal przeznaczamy ogromne pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych, właśnie po to, by ich liczba była jeszcze mniejsza.

Dolnośląski Urząd Pracy ma w tym roku do dyspozycji niemal 600 mln zł na wsparcie mieszkańców województwa i walkę z brakiem pracy. Co prawda najniższa stopa bezrobocia (2,2 % na koniec lutego 2018 r.) występuje we Wrocławiu oraz powiecie wrocławskim, to już w powiecie górowskim wynosi 16,9 %, złotoryjskim 16,2 %, a jaworskim – 14,4 %.

Fundusze mają być przeznaczone m.in. na wsparcie dla tworzących żłobki, badania profilaktyczne chorób nowotworowych oraz bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.
O tych ostatnich mówiła dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

– To jeden z programów, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem –mówiła  Ewa Grzebieniak. – W sumie w ramach 55 takich projektów konkursowych przeznaczyliśmy na ten cel ponad 170 mln zł.


Tekst: Marcin Obłoza
Zdjęcie: Biuro Prasowe UW