Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  zaprasza do dyskusji nad koncepcją procesu rewitalizacji i do współudziału w tworzeniu ostatecznego kształtu Masterplanu dla Nadodrza.
W ostatnich latach na Nadodrzu działania z zakresu rewitalizacji były prowadzone bardzo intensywnie. Efekty są widoczne i dały podstawy do rozważań na temat kierunków kontynuacji odnowy tego osiedla. Obecnie Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na zlecenie Miasta Wrocław, kończy opracowanie Masterplanu dla Przedmieścia Odrzańskiego. Będzie to „mapa działań w procesie rewitalizacji”, umożliwiająca sterowanie tym złożonym, interdyscyplinarnym procesem, którego nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia i pracy.

W maju tego roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące pierwszej, analitycznej części Masterplanu. Udział jej uczestników był ważnym wkładem, który został uwzględniony w tworzeniu części koncepcyjnej.

Dyskusja odbędzie się 19 listopada 2012, poniedziałek, godz. 18.30, w Infopunkcie przy ul. Łokietka 5.