Samorząd Województwa Dolnośląskiego dofinansuje wymianę starych kotłów i pieców. Pod koniec października zostanie ogłoszony konkurs, a pod koniec bieżącego roku ruszy nabór wniosków. Kwota do rozdysponowania wynosi 59 milionów złotych.

W pierwszej kolejności na dofinansowanie będą mogły liczyć projekty, w których rezygnuje się z tradycyjnego ogrzewania paliwem stałym na rzecz podłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej. Samorząd dopłaci również do instalacji nowoczesnych oraz ekologicznych źródeł ogrzewania, m.in. pomp ciepła i kotłów na biomasę, a także do instalacji, pozwalających na zaopatrzenie nowej sieci grzewczej w energię elektryczną, np. panele solarne. Niemożliwe będzie natomiast uzyskanie dofinansowania do kotłów węglowych.

– Często mówiłem o tym, że oprócz restrykcyjnych uchwał, które są wprowadzane, musi być  również pomoc finansowa, aby to ogromne przedsięwzięcie walki ze smogiem wprowadzić. Dlatego też uruchamiamy kolejne 59 milionów złotych. To dofinansowanie dotyczy tak osób fizycznych, jak i instytucji, czyli samorządów, spółdzielni mieszkaniowych, fundacji mówił Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. – Dofinansowanie ze środków unijnych może pokryć maksymalnie 85 procent wydatków inwestycyjnych, w tym koszty zarządzania

Wszystkie kotły po wymianie muszą spełniać wymagania dla ekoprojektu, które obowiązywać będą od 2020 roku. Wniosek może liczyć na dofinansowanie, jeżeli planowana inwestycja ogranicza emisję dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery, a także jest efektywna energetycznie.

– Wszystkie te instalacje, oprócz spełniania wymogów ekoprojektu, muszą być także efektywne energetycznie, to znaczy dostarczać tyle ciepła, ile potrzeba danemu pomieszczeniu, danemu budynkowi. Nic nie będzie produkowane ponad miarę. To także skłoni beneficjentów do tego, aby przeprowadzać audyty energetyczne, tak, aby dostosować tę nową instalację do potrzeb konkretnego budynku – zaznaczał Jerzy Michalak.

Składający wnioski powinni jednak pamiętać, że ich złożenie powinno być poprzedzone gruntowną analizą potrzeb i metod osiągnięcia redukcji zanieczyszczeń i oszczędności energii oraz zapobiegać tzw. ubóstwu energetycznemu. Wymiana kotła niesie bowiem za sobą konsekwencje finansowe, które związane są z jego codzienną eksploatacją. Projekty, kierowane do dofinansowania, powinny być nie tylko ekologiczne, ale również efektywne finansowo, zarówno w fazie inwestycyjnej, jak i eksploatacyjnej.

Kwota 59 milionów złotych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego. W sumie w budżecie na lata 2014-2020 z RPO na walkę ze smogiem i niską emisję zarezerwowane zostało 1,5 miliarda złotych.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Ola Sopuch