120-letni Młyn Sułkowice na Sołtysowicach przekształci się wkrótce w budowlane centrum wystawiennicze. Wraz z  sąsiednią Koroną utworzy wielki obszar handlowo-ekspozycyjny.

Młyn Sułkowice powstał w roku 1890 jako Schlesische Mühlenwerkena ówczesnych obrzeżach miasta. Na stację Sołtysowice, tuż za parkanem, przybywały wagony ze zbożem i burakami dla cukrowni pracującej po drugiej stronie torów. Po cukrowni pozostał pusty plac, a młyn ostatnią partię pszenicy zmełł na mąkę w roku 2000.

fot. wroclaw.pl

Młyńskie budynki, ciąg ceglanych gmaszysk o elewacjach nieco podobnych do wieży ciśnień Na Grobli, pozostały, bo mają status zabytku.

Mury mają się różnie, o czym świadczy między innymi ta pionowa linia brzózek zasilanych przez dziurawą rynnę, ale pracownia AGK architekci przygotowała już wizje pełnej rewitalizacji młyna i przystosowania całego, czterohektarowego terenu przy ulicy Poprzecznej do nowej roli centrum wystawienniczego branży budowlanej.

Taką funkcję zaplanował dla Sułkowic obecny właściciel – spółka domExpo. Firma zamierza asymilować odbywające się tu co niedzielę targi wszystkiego, odpowiednio je tylko cywilizując i poprawiając warunki dla kupujących. Młyn jako EXPO powinień ruszyć w roku 2014.