Wrocławscy aktorzy Michał Opaliński i Marta Zięba wygrali przed Sądem Rejonowym we Wrocławiu sprawę z Cezarym Morawskim. Obecny dyrektor Teatru Polskiego zwolnił aktorów z pracy zarzucając im między innymi działanie na szkodę teatru. Teraz wyrokiem sądu powinien aktorce Marcie Ziębie wypłacić odszkodowanie, a aktora Michała Opalińskiego przywrócić do pracy. 

 

Cezary Morawski zapowiedział, że będzie się odwoływał od wyroku sądu. Aktorzy zaś za radą swojego adwokata nie komentują obecnych wydarzeń. Przypomnijmy, że przeciwko Morawskiemu sprawę złożyli nie tylko aktorzy, ale także inni pracownicy Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wśród nich jest Katarzyna Majewska z działu literackiego, której sąd nakazał wypłacić odszkodowania w wysokości trzymiesięcznych zarobków. Na rozstrzygnięcie swojej sytuacji czeka zaś Piotr Rudzki i Alicja Szumańska. 

Niewyjaśniona jest również sytuacja Anny Ilczuk i Andrzeja Kłaka, którzy również zostali zwolnieni z pracy w Tpl. Próbowali dojść do ugody z dyrektorem teatru, jednak za sprawą Morawskiego do niej nie doszło.

 


 Autorka: Sabina Misakiewicz