Polska noblistka wygłosiła wykład „Czuły narrator”, którego tytuł nawiązuje do ludzkiej duszy. Autorka zwróciła uwagę, że żyjemy w erze fake newsów i nadmiaru informacji, a literatura jest szansą na przezwyciężenie obecnego kryzysu duchowego świata.