Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Arka serdecznie zaprasza przedstawicieli Państwa Redakcji na Galę Finałową Akademii Teatralnej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

W środę 3 grudnia, od godziny 11 na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego przy ul. Świdnickiej 28 we Wrocławiu będzie można zobaczyć etiudy, spektakle i przedstawienia prezentowane przez niepełnosprawne dzieci i młodzież. Grupy warsztatowe specjalnie z tej okazji przyjeżdżają do Wrocławia z całej Polski. Jest to efekt pracy aktorów integracyjnego Teatru Arka w ramach programów arteterapii prowadzonych przez cały rok w ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością.

Akademia teatralna dla osób niepełnosprawnych – „Nasze korzenie” – to ogólnopolski projekt realizowany w oparciu o autorską metodę pracy z artystami niepełnosprawnymi, opracowaną przez reżyserkę i twórczynię teatru integracyjnego Arka, Renatę Jasińską. W 2014 roku swoim zasięgiem objęła  5 województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie, lubuskie i wielkopolskie.

– W Teatrze Arka grają na równych prawach adepci, czyli osoby niepełnosprawne oraz zawodowi aktorzy – opowiada Renata Jasińska. – Tworzymy spektakle, które są doceniane nie dlatego, że wszystkim jest szkoda „tych biednych niepełnosprawnych”, tylko dlatego, że prezentują wysoki poziom artystyczny. Z drugiej strony ma to kolosalną wartość terapeutyczną – gdyby nie teatr siedzieliby w domach, pogłębiając izolację i chorobę. Zdaję sobie jednak sprawę, że Arka jest małym statkiem na morzu niepełnosprawności. Dlatego od wielu lat nasi aktorzy jeżdżą po różnych zakątkach Polski prowadząc warsztaty teatralne – rozszerzając ideę teatru integracyjnego. Takie zajęcia przynoszą lepszy efekt niż inne terapie czy farmakologia.

Efektem prowadzonych przez cały rok warsztatów jest uroczysta Gala, która odbywa się na deskach Sceny Kameralnej Teatru Polskiego. Grupy dzieci i młodzieży ze wsi, małych i średnich miast przyjeżdżają do Wrocławia, żeby zaprezentować się w etiudach, sztukach teatralnych, spektaklach przed prawdziwą widownią.

– Nie jest eufemizmem stwierdzenie, że oni są sprawni inaczej – wyjaśnia Tomasz Żytka, aktor Teatru Arka, jeden z prowadzących warsztaty arteterapii. – Zaskakują kreatywnością, otwartością, swoistym wyobrażeniem świata wokół siebie. Są niesamowicie rozwinięci duchowo. Pracując z nimi dochodzę do wniosku, że to ja uczę się od nich otwartego spojrzenia na rzeczywistość. To tworzenie sztuki i jednocześnie terapia, która działa w obie strony.

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. ONZ chciała zwrócić w ten sposób uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

Projekt „Nasze korzenie”, współfinansowany przez jest przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Celem jest zapewnienie równego dostępu do dóbr kultury wszystkim ludziom, jak i możliwość jej tworzenia – bez względu na rodzaj „barier” utrudniających podjęcie aktywności społecznej i artystycznej. W tym roku został połączony z programem – „Budzenie świadomości – Teatr Arka na rzecz pełnego uczestnictwa i równości osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie obywatelskim”, który współfinansowany jest przez FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich).  Ma na celu poprawę jakości życia i zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością, realizowanym w okresie od czerwca 2014 do listopada 2016 roku na terenie województw: opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

 

PROGRAM GALI FINAŁOWEJ

3 grudnia, Scena Kameralna Teatru Polskiego,
ul. Świdnicka 28, Wrocław

 

11:00  – 11:10   Uroczyste Otwarcie Gali Finałowej
11:10 – 11:30   Prezentacja fragmentu przedstawienia w wykonaniu Teatru Arka ,,Król Maciuś I i wrocławskie krasnale”
11:35 – 11:45   Prezentacja dokumentu zdjęciowego
11:50 – 13:50  Etiudy teatralne w wykonaniu:
– Stowarzyszenia ,,Pomóż nie będę sam” – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Soli
– Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem, Koło w Świdnicy, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie
– Grodkowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie
– Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu
– Środowiskowego  Domu Samopomocy Stowarzyszenia ,,W naszym domu” z Wrocławia
– Caritasu  Archidiecezji Katowickiej ,,Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Najświętszego Serca Jezusa w Rudzie Śląskiej”
– Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie
– Warsztatów Terapii Zajęciowej w Głuchołazach – Caritas Diecezji Opolskiej

13:55 – 14:00  Zakończenie gali i pożegnanie uczestników

Autor | Robert Włodarek
Zdjęcie | Andrzej Nowak