Na niecodzienne spotkanie zapraszamy do Skiby na Nadodrzu w sobotę 12 grudnia.

Od 12:00 do 22:00 – dwie ekspozycje trwałe:

W Pracowni Synestezja, instalacja  pt. „wykład”.

W Pracowni Malarstwa , wystawa pt. „obraz”.

Prace w wykonaniu:
słuchaczy Skiby oraz Anny Morawieckiej i Darii Mileckiej.

 

Zajęcia otwarte:

          12.00 – 13.30

  1. Pomaluj swój świat – zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych. Zajęcia otwarte Anny Morawieckiej z I rokiem specjalizacji Animacja Społeczności Lokalnych – Pracownia Plastyczna (piwnica)
  2. Wszystko ma swoją historię – warsztat biblioterapeutyczny – Zajęcia otwarte Genowefy Surniak z II rokiem Bibliotekarstwa – sala nr 2 (parter)

         14.00 – 15.30

  1. ” W ciekawy sposób o nauce- prezentacja wybranych czasopism popularnonaukowych” – Zajęcia otwarte Elżbiety Pietralczyk z I rokiem Bibliotekarstwa – sala 21 (II piętro)
  2. Sztuka interpretacji filmu czyli „Co autor chciał przez to powiedzieć”. Zajęcia otwarte Jacka Szymańskiego z I rokiem specjalizacji Animacja Społeczności Lokalnych – sala 12 (I piętro)

         15.40 – 17.10

  1. „Spotkanie z Panem Janem” – działania animacyjne z wykorzystaniem technik teatralnych dla dzieci z opiekunami, dzieci, młodzieży i dorosłych –zajęcia otwarte z I rokiem specjalizacji Animacja Społeczności Lokalnych pod opieką Joanny Śliwińskiej– sala 11 i 13 (I piętro)
  2. Książka pod choinkę czyli jak trafnie dokonać wyboru – Zajęcia otwarte Doroty Szczęśniak z II rokiem Bibliotekarstwa – sala nr 2 (parter)
  3. Projekcja filmu „Niebieskoocy” i dyskusja o dyskryminacji – Zajęcia otwarte Lidii Nowak z II rokiem specjalizacji Animacja Społeczności Lokalnych – sala 33 (III piętro)

         17.15 – 18.45

  1. ” Czego dowiemy się o książkach z Internetu- prezentacja stron, portali i blogów internetowych poświęconych książce i czytelnictwu – Zajęcia otwarte Elżbiety Pietralczyk z II rokiem Bibliotekarstwa – sala 30 (III piętro)

 

Sala Gimnastyczna

12:00 – 13:00 – „Uniwersum animacji”. Prezentacja teatralna, taneczna i filmowa.

14:15 – 14:45„Trzy świnki”. Bajka pantomimiczna dla dzieci.

19:00 – 19:20„NARODZINY”. Etiuda z zastosowaniem antropomorficznych form lalkowych – mikro scenki realistyczne i abstrakcyjne.

20:00 – 20:10„KRÓLOWA ŚNIEGU”. Prezentacja multimedialna.

20:30-22:00„Podświadomość-Świadomość-Nadświadomość”. Otwarty Wieczór Improwizacji.

Film, Muzyka, Taniec, Teatr wszystkie obszary sztuki we free-jazzowej improwizacji, wzajemnym dialogu i zabawie spotkają się w poszukiwaniach na wszystkich piętrach i we wszystkich zakamarkach SKiBY. Każdy widz, jeśli tylko zechce może stać się współtwórcą wydarzenia. Ruchem, śpiewaną pieśnią, wypowiadanym słowem możesz rozszerzać powstającą na Twoich oczach rzeczywistość o własną historię.

Tej nocy SKiBA zaprasza do podróży w głąb siebie. Od piwnic i chtonicznych, rytualnych przestrzeni rytmów przez salę kinową i jej przestrzeń zracjonalizowanego obrazu, aż po poddasze, ku nieodgadnionym przestworzom Duszy. Zapraszamy do zabrania ze sobą instrumentów.