We Wrocławiu od września zapanuje prohibicja. Alkoholu nie będzie można kupić na Starym Mieście w godzinach od 22:00 do 6:00.

Do tej pory alkohol można było kupić w całym Wrocławiu o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od tego czy było to centrum miasta, czy nie. Niestety już od września w godzinach od 22 do 6 na Starym Mieście będzie zakaz sprzedaży alkoholu.

Wprowadzenie prohibicji było pomysłem urzędników w 2011 roku. Jednak wtedy idea została zakwestionowana przez Wojewodę i Wojewódzki Sąd Administracyjny. Teraz realizacja pomysłu jest możliwa. Dlaczego? Umożliwia to bowiem nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie w marcu. Swoje uwagi do projektu uchwały będą mogli złożyć radni. Nad zmianą przepisów i wprowadzeniem prohibicji zagłosują 5 lipca. Jednak już jutro (12 czerwca) projekt uchwały znajdzie się w Biuletynie Informacji Publicznej, w związku z czym uwagi do niego będą mogli złożyć także mieszkańcy Wrocławia.

– Na samorządy nałożono obowiązek znowelizowania do września bieżących treści dwóch dotychczas obowiązujących w mieście uchwał, które w myśl ustawy tracą moc prawną – mówi Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia.

Oprócz zakazu handlu detalicznego alkoholem na terenie Starego Miasta w godz. 22.00-06.00 oraz wyłączenia zakazu spożywania alkoholu w wyznaczonych miejscach publicznych, Radzie Miasta zostaną przekazane jeszcze dwa projekty. Pierwszy dotyczy limitu zezwoleń na handel alkoholem. Do tej pory zezwolenia wydawane były przez urzędników poszczególnym sklepom. Od września będzie to dotyczyć konkretnych rodzajów alkoholi – do 4,5 proc. zawartości alkoholu i piwa, do 18 proc. zawartości alkoholu (oprócz piwa) oraz powyżej 18 proc. zawartości alkoholu. Natomiast drugi projekt obejmuje zasady lokalizacji miejsc, przy których nie można sytuować punktów sprzedaży alkoholu np. placówki edukacyjne.

Miasto planuje jednak wytyczyć strefy w miejscach publicznych, gdzie dozwolone będzie picie alkoholu. Będą to prawdopodobnie: Wyspa Słodowa oraz miejsca do grillowania w parku Wschodnim, Tysiąclecia i Osobowickim, a także w lesie Rędzińskim i Osobowickim. Wszystko jednak okaże się na lipcowej sesji Rady Miasta.

Wprowadzenie zmian w sprzedaży i kupna alkoholu ma sprzyjać okolicznym mieszkańcom, uwolnić ich od hałasu, nieprzyjemnych zapachów czy przykrych incydentów. Projekty zakładają również ograniczenie sprzedaży i kupna napojów wysokoprocentowych.


Autor: Adrianna Machalica
Zdjęcie: pixabay.com