Nowe zasady odpłatności za wywóz śmieci przedstawił wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski. Będą stanowić trzon projektu uchwały o ustaleniu metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty. Projekt zostanie przedłożony radnym na sesji 29 listopada 2012.

fot. wroclaw.pl

Jest to kolejny krok w realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przyjętej przez Sejm w styczniu bieżącego roku. Nowy system w pełni zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 roku. Zgodnie z nową regulacją gmina będzie właścicielem wszystkich śmieci wytworzonych przez mieszkańców i organizatorem wywozu oraz utylizacji odpadków. Mieszkańcy będą uiszczać opłatę o charakterze podatku o wysokości zależnej nie od ilości śmieci, lecz od metrażu domu lub mieszkania. Dla lokali o powierzchni do 70 m2 proponuje się opłatę 80 groszy za metr kwadratowy. W lokalach o powierzchni 70 – 140 m2 80 gr/ m2  zapłaci się za 70 m2 , a opłata za każdy metr powyżej tej wielkości jest skorygowana o współczynnik 0.75 i wynosi 60 gr/ m2 . Za powierzchnię powyżej 140 m2 opłaty nie będą naliczane.

Spółka Ekosystem, przygotowująca we Wrocławiu nowy tryb odbioru śmieci, przewidziała inne rozwiązanie, system mieszany, głównie z myślą o osobach samotnych, mieszkających w dużych lokalach, na przykład stumetrowych. Mogłyby one wnioskować o odpłatność od liczby mieszkańców danego lokalu na poziomie około 25 złotych od osoby. Obecnie jest wykonywana ekspertyza prawna ustalająca zgodność systemu mieszanego z ustawą.

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy od 1 lipca 2013 zapłacą za wywóz śmieci nieco więcej niż dotychczas. Wzrost opłaty ma dwie przyczyny. Pierwsza to większa ilość śmieci. Obecnie we Wrocławiu jest to około 250 tysięcy ton rocznie. Szacuje się, że od chwili, gdy gmina zabierze każdą ilość śmieci, ich ogólna masa wzrośnie do 300 tysięcy. Wzrosną więc również koszty wywozu. Zmaleje natomiast, jest nadzieja, że bardzo znacznie, ilość śmieci wyrzucanych ukradkiem po lasach, przydrożnych rowach, miedzach itp. Ubędzie też toksycznych spalin powstających w wyniku wrzucania śmieci do domowych pieców. Druga przyczyna wzrostu opłat to spełnienie unijnych wymogów powiększenia zakresu segregacji i utylizacji odpadów. To w końcowym rezultacie powinno się okazać zyskiem dla gospodarki i pożytkiem dla środowiska.

(wroclaw.pl)