Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu zostało pierwszą instytucją, która korzystać będzie z nowoczesnego systemu geolokalizacji. Usługa została wprowadzona przez Plus i ma ułatwić pracę wrocławskim służbom.

Pierwsza na polskim rynku usługa udostępniania w czasie rzeczywistym danych o przybliżonej geolokalizacji połączeń i prób połączeń na numery alarmowe została udostępniona we Wrocławiu przez operatora sieci Plus. Usługa przeznaczona jest dla podmiotów i służb użyteczności publicznej, które obsługują numery alarmowe, czyli np. firmy wodociągowe, zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa ciepłownicze oraz zakłady gazownicze. Pierwszą instytucją, korzystającą z usługi, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Zapewnienie ciągłości dostaw wody klientom ma dla nas kluczowe znaczenie, dlatego w przypadku awarii wodociągowych, szczególnie tych o większej skali, ważny  jest możliwie jak najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie. Dzięki partnerstwu z siecią Plus oraz podejściu „we can do it” znaleźliśmy i wdrożyliśmy zupełnie nowy sposób podnoszenia jakości usług i komfortu mieszkańców, wykorzystując dane zarządzane przez operatora. Posiadając informacje w czasie rzeczywistym, jesteśmy w stanie oszacować skalę awarii (na podstawie liczby dzwoniących) oraz określić jej przybliżoną lokalizację (na podstawie zanonimizowanych lokalizacji dzwoniących) jeszcze zanim klienci zdążą ją zgłosić – tłumaczył Piotr Słomianny, Dyrektor Finansów w MPWiK Wrocław. – W przypadku rozległych awarii każda minuta ma ogromne znaczenie. Szybki czas reakcji to przede wszystkim: ograniczenie uciążliwości dla klientów, zmniejszenie strat wody generowanych przez wyciek, ograniczenie negatywnego wpływu na otoczenie, np. uszkodzenia nawierzchni czy podtopienia piwnic oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Nowa usługa umożliwia bieżący monitoring, a także lokalizację miejsc, z których w danym momencie dzwoni najwięcej osób chcących zgłosić awarię na numer alarmowy. Dzięki udostępnianym przez Plusa w czasie rzeczywistym trwale zanonimizowanym i zagregowanym informacjom o przybliżonej geolokalizacji połączeń i prób połączeń, firma obsługująca numer alarmowy, będzie mogła natychmiast reagować. Czas istotny jest zwłaszcza w przypadku dużych awarii sieci wodociągowej. Usługa rozwiązywać będzie problem niedostępności numerów alarmowych, który spowodowany jest ich przeciążeniem.

Geolokalizacja połączeń na numery alarmowe to nowatorska usługa wpisująca się w wieloletnie działania Plusa na rzecz podnoszenia jakości życia Polaków. Wiemy, jak bardzo ważna jest natychmiastowa i zoptymalizowana czasowo i lokalizacyjnie pomoc mieszkańcom w razie awarii, na przykład sieci wodociągowej – mówił Jacek Trujnara, Product Marketing Manager w Dziale Rozwoju Biznesu B2B w sieci Plus. – Dlatego zdecydowaliśmy się wdrożyć pionierską usługę udostępniania w czasie rzeczywistym, trwale zanonimizowanych i zagregowanych, danych o przybliżonej geolokalizacji połączeń i prób połączeń przychodzących na numery alarmowe. Założenia usługi oraz jej wdrożenie zrealizowaliśmy we współpracy z MPWiK we Wrocławiu, które jako pierwsze będzie korzystało z tej innowacyjnej usługi.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: mat. prasowe