Już w przyszłym roku na Uniwersytecie Wrocławskim zostanie otwarty nowy kierunek. Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją będzie mógł w przyszłości pomagać osobom niepełnosprawnym i uczyć ich samodzielnego życia.

– W Polsce około 70 % osób z niepełnosprawnością, będących w wieku produkcyjnym pozostaje bezrobotnych. Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku związane z aktywizacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością. Zadaniem naszego absolwenta będzie odpowiednie zarządzanie procesem rehabilitacji osób, które w wyniku losowych zdarzań stały się niepełnosprawne lub u których nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia, uniemożliwiające – trwale lub okresowo – aktywność zawodową i społeczną. Celem tych działań jest reintegracja społeczna i zawodowa, na czym skorzysta niewątpliwie sam niepełnosprawny, jego bliscy jak i całe społeczeństwo opisuje Anna Cieślik z Instytutu Psychologii.

 Zainteresowanie projektem jest duże, jednak czy osoba kończąca taki kierunek będzie mogła znaleźć później pracę?

– Studenci, którzy ukończą te studia będą potrzebni w ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, w instytucjach państwowych tj. jak PFRON czy ZUS, ale także w przedsiębiorstwach prywatnych i innych organizacjach, wspierających osoby niepełnosprawne w reaktywizacji – podkreśla Anna Cieślik.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez 4 uczelnie w Polsce: Uniwersytet Wrocławski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Termin rozpoczęcia rekrutacji nie został jeszcze ustalony, ma być znany przed wakacjami. Nadzór nad nowym kierunkiem będą prowadzić ekspertki: doc. Alina Czapiga
dr Magdalena Ślazyk-Sobol oraz mgr Anna Cieślik.

Autor: Adrianna Machalica
Zdjęcie: instagram