Na terenie kompleksu sportowego Uniwersytetu Wrocławskiego został otworzony nowy obiekt – ogród rekreacyjno-wypoczynkowy. W uroczystości wzięli udział rektor Adam Jezierski i dwójka olimpijczyków – Renata Mauer-Różańska i Mieczysław Łopatka.

Oficjalne otwarcie ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowy odbyło się w poniedziałek 25 czerwca. Wśród przybyłych znaleźli się rektor UWr Adam Jezierski, Marek Bojarski – przewodniczący Rady Sportu UWr, Waldemar Pasikowski – rektor UWr w latach 2008-2016, oraz gospodarz Kompleksu, kierownik Sekcji Obiekty Sportowe UWr oraz olimpijczycy: Renata Mauer-Różańska i Mieczysław Łopatka.

Teren kompleksu sportowego Uniwersytetu Wrocławskiego dalej ma się rozwijać i być rozbudowywane. Planowane jest, aby w przyszłości na jego terenie powstały zespół boisk, korty tenisowe oraz szatnie i zaplecze sanitarne.


Autor: Oliwia Stasiak
Zdjęcia: Jerzy Katarzyński / uni.wroc.pl