Kolejnego Orlika wybudowanego dzięki współpracy miasta i Ministerstwa Sportu wybudowano przy SP nr 10 przy ul. Inflanckiej na Psim Polu Zawidawiu. Uroczyste otwarcie połączono z widowiskiem przygotowanym przez uczniów szkoły.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Piotr Mazur, dyrektor Biura Sportu UM, a także radni Renata Granowska, Krzysztof Kilarski i Wojciech Błoński.