Projekt Stowarzyszenia Teatr Nowy finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach PO Teatr 2015 – Promesa: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru oraz Gminy Miejskiej Kraków. Rozmowę prowadzą: Piotr Sieklucki i Tomasz Kireńczuk.