W odpowiedzi na oświadczenie Pana Macieja Zielińskiego z dnia 19.10.2011 w
sprawie zawieszenia repliki Jego koszulki z nr 9 podczas meczu ekstraklasy
WKS Śląsk Wrocław – Zastal Zielona Góra, Zarząd zespołu WKS Śląsk Wrocław
zobowiązuje się do uszanowania woli Pana Macieja Zielińskiego. Przyjmujemy z
pełnym zrozumieniem wybór miejsca ekspozycji koszulki przez Pana Macieja Zielińskiego.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Leszek Kilian