Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Nowy dyrektor obejmie stanowisko od 1 września 2019 roku na okres od 3-5 sezonów artystycznych.

Dotychczasowy dyrektor Teatru Polskiego, Cezary Morawski, odwołany został ze stanowiska pod koniec listopada ubiegłego roku. Do czasu wyłonienia jego następcy, obowiązki przejął Kazimierz Budzanowski, który w połowie grudniapowołał pełnomocnika dyrektora ds. artystycznych.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w poniedziałek 4 lutego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego. Kandydaci mogą składać oferty przez kolejne 30 dni. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Województwa. Konkurs będzie przebiegał dwueatpowo. W I etapie oferty kandydatów zostaną sprawdzone pod względem formalnym, a w II etapie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Wśród niezbędnych wymagań kwalifikacyjnych od kandydatów oczekiwane będzie m.in.: wykształcenie wyższe magisterskie, minimum 10-letni stażu pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami kultury. Kandydaci muszą również przedstawić koncepcję zarządzania Teatrem Polskim we Wrocławiu, strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych dla Teatru, plan programowo-artystyczny, w tym zarys repertuaru oraz plan działań promocyjnych i wizerunkowych na rzecz Teatru.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: wikipedia commons