Pożar hali magazynowej o długości 150 metrów na terenie Alby. Na miejscu pracują 44 zastępy straży pożarnej. Strażacy walczą, aby ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiadujące obiekty. Ruch pociągów na odcinku pomiędzy stacjami Nowy Dwór a Żerniki został wstrzymany. Okoliczni mieszkańcy proszeni są o niewychodzenie z domów i nieotwieranie okien.

Obecnie wciąż trwa akcja gaśnicza. Prezydent Jacek Sutryk podziękował służbom za prowadzone działania i zapowiedział, że powstanie zespół kontrolny, który zajmie się sprawdzeniem miejsc składowania odpadów.

Cały czas prowadzony jest monitoring przy pomocy specjalistycznego sprzętu grupy chemiczno – ekologicznej, która od początku prowadzonych działań używa swoich mierników. Jak podkreśla Urząd Miasta, nie ma skażenia powietrza na terenie Wrocławia.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie i wideo: Daniel E. Groszewski