I Kongresu Organizacji Pozarządowych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Partnerstwo” odbędzie się w sobotę, 1 października w Auli im. Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym przy Placu Grunwaldzkim 24A. Rozmawiamy z pomysłodawcą Adamem Komarem z Fundacji „Potrafię Pomóc”.

W ostatnim tygodniu przed Kongresem Adam Komar prawie nie rozstaje się z telefonem. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik / fot. DW

W Kongresie będę uczestniczyły organizacja pozarządowe, które zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi. Jaki jest cel tego kongresu?

ADAM KOMAR: – Celem zwołania kongresu jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w dostępie do szeroko rozumianej pomocy Państwa, poprzez wybranie władz spośród organizacji działających na tej samej płaszczyźnie do reprezentowania interesów przed władzami państwowymi, samorządowymi i instytucjami.

Czy powstanie nowego tworu jest potrzebne? W jaki sposób będzie on pomocny takim organizacjom jak Fundacja „Potrafię Pomóc”?

Reprezentacji kilkudziesięciu organizacji, a co za tym idzie kilkunastu tysięcy dzieci i młodzieży nie można już lekceważyć. Jak widać codzienne batalie i działania organizacji jako jednostki, mają małą siłę przebicia w relacjach urzędnik – petent, zależy nam na partnerskim traktowaniu przez Państwo. Jesteśmy już zmęczeni ciągłą walką o należne naszym podopiecznym prawa wynikające z Konstytucji. Organizacje Pozarządowe oczekują zmiany w podejściu urzędników i zaangażowanie z ich strony w budowanie relacji z Organizacjami takimi jak nasza, mających na celu rozwiązywanie absurdów wynikających z niewiedzy czy ignorancji ludzi tworzących prawo w Polsce.

Można jeszcze dołączyć do Kongresu?

To dopiero pierwszy etap, w następnym roku idea zostanie rozszerzona na całą Polskę. Planowane jest ciągłe rozszerzanie Kongresu o nowe organizacje, zainteresowane współpracą. Na razie jednak przed nami sobotnie spotkanie, na które serdecznie zapraszam.

(Rozmawiał Daniel E. Groszewski)

 

ZOBACZ TAKŻE: „Partnerstwo” na rzecz dzieci niepełnosprawnych >>>