Zespół Artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu oświadcza, że odcina się od wszelkich działań politycznych wykorzystujących wizerunek teatru. Dziękujemy partiom politycznym za poparcie dla naszego protestu, publiczne wyrażenie opinii i apel do władz. Jednocześnie stanowczo podkreślamy, że nasz protest to protest artystów, widzów i środowiska kulturalnego całego kraju, ponad podziałami, w obronie wolności sztuki, jakości naszej pracy i przyszłości Teatru, który jest naszym wspólnym dobrem. Nie zgadzamy się na jego upartyjnienie.To protest artystów i widzów, a nie polityków – to dla nas fundamentalne.

 

Na zdjęciu wysłane postulaty.