Oświadczenie Zespołu Artystycznego Teatru Polskiego we Wrocławiu

Zespół Artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu oświadcza, że odcina się od wszelkich działań politycznych wykorzystujących wizerunek teatru. Dziękujemy partiom politycznym za poparcie dla naszego protestu, publiczne wyrażenie opinii i apel do władz. Jednocześnie stanowczo podkreślamy, że nasz protest to protest artystów, widzów i środowiska kulturalnego całego kraju, ponad podziałami, w obronie wolności sztuki, jakości naszej pracy i przyszłości Teatru, który jest naszym wspólnym dobrem. Nie zgadzamy się na jego upartyjnienie.To protest artystów i widzów, a nie polityków – to dla nas fundamentalne.

 

Na zdjęciu wysłane postulaty.