Minęło pierwsze sto dni pełnienia przez Jacka Sutryka funkcji prezydenta Wrocławia. Przez ten czas nowy prezydent starał się zrealizować zadania, które postawił przed sobą tuż po rozpoczęciu kadencji. Statystycznie jedno zadanie na jeden dzień. Nadszedł czas podsumowania i powiedzenia „sprawdzam”. 

Jacek Sutryk oficjalnie objął stanowisko prezydenta Wrocławia 19 listopada 2018 roku. 28 lutego bieżącego roku minęło sto dni jego rządów w mieście. Przez ten czas prezydent realizował sto zadań, które postawił sobie na początku kadencji. Dotyczyły one m.in. poprawienia stanu komunikacji miejskiej, poprawy bezpieczeństwa czy wsparcia rodzin i seniorów. Po stu dniach od rozpoczęcia kadencji prezydent Jacek Sutryk podsumował realizację 100 zadań na 100 pierwszych dni prezydentury.

Komunikacja

Na liście stu zadań znalazły się m.in. punkty, dotyczące poprawy komunikacji z Jagodnem, audytu wrocławskich torowisk czy koncepcji programu autobusowego dla Wrocławia. Prezydent ogłosił również przetarg na budowę nowych mostów Chrobrego oraz koncepcję tramwaju na Swojczyce. Z pewnością skomunikowanie miasta o powierzchni prawie 300 km2 nie należy do najłatwiejszych. O dostęp do linii tramwajowej wciąż dopominają się mieszkańcy Psiego Pola, ale powstające koncepcje na budowę nowych linii tramwajowych dają nadzieję, że w końcu przyjdzie czas i na ten rejon Wrocławia. Wiele do życzenia pozostawia również stan niektórych torowisk, jednak tylko w tym roku na ich remonty miasto przeznaczy 37 mln złotych. Pod głosowanie rady miejskiej trafić ma także projekt nowej uchwały, wedle której od 1 września 2019 r. jeden bilet jednorazowy na wszystkie linie zastąpiłby bilety jednorazowe na linie pospieszne, nocne oraz podmiejskie.

– Komunikacja publiczna, transport publiczny we Wrocławiu to w mojej ocenie największe wyzwanie. Ja zresztą powiedziałem już w kampanii, że jeżeli coś w sposób szczególny się powinno zmienić to właśnie kwestia transportu publicznego. Chciałbym, aby Wrocław za 5, 10 lat był naprawdę świetnie zorganizowanym pod tym względem miastem. W tej chwili pracujemy nad taką dużą „paczką zakupów” jeśli chodzi o zakupy nowych tramwajów i autobusów, uruchamiamy przetarg na projekt koncepcji nowej zajezdni, bo potrzebujemy nowej zajezdni, która obsłuży te nowe zakupione tramwaje, nowe linie tramwajowe. Już dzisiaj jesteśmy w procedurach jeśli chodzi o linie na Nowy Dwór, na Popowice, ale także przedstawiliśmy koncepcję tramwaju na Swojczyce. Jesteśmy w trakcie projektowania tramwaju na Jagodno. Wierzę, że podobnie będzie z Ołtaszynem, no i rozpoczęciem konsultacji dotyczących tramwaju na Psie Pole – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – I wreszcie transport autobusowy, bo w tym aspekcie jesteśmy w stanie szybciej wrocławianom pomóc. Dlatego już kilka nowych rozwiązań, m.in autobusy jeżdżące częściej na niektórych liniach albo autobusy, które dopiero pierwszy raz zobaczymy na wrocławskich ulicach, jak choćby autobus łączący osiedle Lipa Piotrowska, Widawa z południowo-zachodnią częścią miasta. Są to pierwsze rozwiązania, ale ich będzie z miesiąca na miesiąc więcej.

Na liście 100 zadań znalazły się również działania z myślą o pieszych. W trakcie projektowania jest fragment pieszo-rowerowej Promenady Krzyckej o długości ok. 3 kilometrów – od ul. Ślężnej do ul. Bardzkiej. Ogłoszono również przetarg na prace remontowe 5 kilometrów chodników na osiedlach.

Zadania dotyczące użytkowników jednośladów również odhaczone zostały na liście. System Wrocławskiego Roweru Miejskiego uległ znacznej modernizacji i do połowy roku liczba miejskich jednośladów ma się zwiększyć do 2000. Oddano również do użytku nowe trasy rowerowe, m.in. z Oporowa do centrum oraz złożono wniosek o unijne dofinansowanie budowy kolejnych tras rowerowych.

Wrocław przyjazny mieszkańcom

Lista stu zadań obejmowała również punkty, dotyczące wrocławskich seniorów, rodzin oraz osób niepełnosprawnych. Powołano m.in. Biuro Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz Rzecznika Seniora i Opiekuna. Uruchomiono również Wrocławski Fundusz Senioralny oraz Radiowy Klub Seniora. Powstał także program Taxi Senior, do którego na chwilę obecną zgłosiło się ponad 3300 osób powyżej 75 roku życia. Z realizacji zadań skorzystały również rodziny z dziećmi. Wrocławska Wyprawka wydawana jest  dzieciom, urodzonym po 1 stycznia 2019 roku we Wrocławiu lub dzieciom, których rodzice mieszkają i odprowadzają podatki w stolicy Dolnego Śląska. O dodatkowe wsparcie, także finansowe, mogą ubiegać się rodziny wieloraczków. W ostatnim czasie otwarto również dwie nowe szkoły rodzenia, powstały dwa kluby ojca i cztery kluby rodzica. Rozpoczęto budowę nowego żłobka przy ul. Sygnałowej na Jagodnie.

Na liście zadań znalazł się również punkt, dotyczący promocji adopcji i wsparcia podopiecznych wrocławskiego schroniska dla zwierząt. Ten punkt można uznać za wypełniony ze szczególnym zaangażowaniem, pamiętając o smutnej historii kota porzuconego na dworcu, który znalazł nowy dom w gabinecie prezydenta.

Walka ze smogiem

Stan powietrza we Wrocławiu pozostawia wiele do życzenia. Walkę ze smogiem i jego przyczynami Jacek Sutryk zapowiadał już w kampanii wyborczej, więc nie było zaskoczeniem, że po objęciu urzędu punkty dotyczące tego problemu znalazły się na liście stu zadań. Jak do tej pory Urząd Miejski Wrocławia podpisał umowę z Politechniką Wrocławską na badania dotyczące sposobu ogrzewania różnych typów budynków na terenie całego miasta. Zwiększono również budżet na projekt KAWKA+, który umożliwia uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców. W budżecie na 2019 rok zabezpieczono środki na etaty dla strażników miejskich, którzy wzmocnią Ekopatrol.

W walce ze smogiem działania idą wielotorowo, ale z całą pewnością koncentrujemy się przede wszystkim na wymianie pieców, które są powodem tej niskiej emisji. Czekamy na raport Politechniki Wrocławskiej, która inwentaryzuje to zagadnienie. Mam nadzieję ten raport otrzymać lada tydzień. Wówczas nowo powołany pełnomocnik prezydenta do tych spraw będzie miał za zadanie nakreślenie programu, harmonogramu i kwot, w ramach których będziemy działać dużo szybciej, ponieważ nie jestem dzisiaj do końca zadowolony z tego tempa wymiany pieców głownie w zasobie komunalnym. Chciałbym, abyśmy to tempo zdecydowanie podkręcili i abyśmy za tych umownych kilka lat w tym zakresie nie mieli żadnych problemów – mówi Jacek Sutryk.

Wrocławskie osiedla

Na liście zadań znalazły się również punkt, których realizacja powiązana jest z współpracą z radami osiedli. Powstał m.in. harmonogram spotkań z radami osiedli na cały rok czy zwiększono fundusze na realizację pomysłów zgłaszanych przez nie.

– Chciałbym przede wszystkim osiedli kompletnych. To jest moja potrzeba, ale to jest też potrzeba mieszkańców. Chcielibyśmy, aby w miejscu w którym mieszkamy, w tym umownym walk-distance była szkoła, przedszkole, żłobek albo punkt przedszkolny, było centrum aktywności lokalnej, abyśmy mieli krótki dystans do jakiegoś założenia zielonego, parku albo innego skweru, gdzie moglibyśmy spędzać czas. Tego dzisiaj oczekują mieszkańcy. Chciałbym abyśmy tak tworzyli kolejne wrocławskie osiedla, stąd też bardzo intensywna współpraca i pewne wymogi, które też ja bym chciał postawić deweloperom, którzy bardzo chętnie (co warto podkreślić) inwestują we Wrocławiu – mówi prezydent Sutryk. – Wrocław jest jedną z najbardziej atrakcyjnych destynacji deweloperskich w Polsce. Ale uważam, że to jest doskonała okazja, aby postawić deweloperom określone warunki, to znaczy: działamy zgodnie z uchwalanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, nie idziemy ścieżką specustawy i bierzemy za odpowiedzialność, czy współodpowiedzialność za układ tych nowo powstających osiedli –  myślimy także o tej infrastrukturze, która będzie pozwalała mieszkańcom realizować różne swoje potrzeby. I tutaj liczę na bardzo dobrą współpracę z deweloperami, ale także robię przegląd już istniejących osiedli i próbuję wskazywać te elementy, które będą tymi elementami osiedlowo-twórczymi, pozwalającymi się lepiej organizować i zaspokajać różne cele właśnie w przestrzeni osiedla.


Na wrocławskich osiedlach pojawić ma się więcej patroli Straży Miejskiej. W ramach poprawy bezpieczeństwa doświetlone zostaną m.in. przejścia dla pieszych czy miejsca przy szkołach i przychodniach. Na osiedlach rozpoczęły się także zajęcia Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy.


Minęło sto dni rządów nowego prezydenta miasta. Rzetelne podsumowanie kadencji będzie jednak możliwe dopiero po jej zakończeniu, czyli za ponad 1820 dni.

– To oczywiście jest tak, że tych sto zadań pokazuje jednocześnie priorytety tej prezydentury, stąd bardzo dużo zadań społecznych, ale nie tylko. Generalnie chcę uprawiać taką zrównoważoną politykę dotyczącą rozwoju tego miasta. Wszystkie obszary akcentować w bardzo podobny sposób. Projekty społeczne z powodów oczywistych są mi bliskie i są ważne także dla mieszkańców Wrocławia, ale niezwykle ważne są kwestie związane choćby z poprawieniem kwestii komunikacji publicznej, walką ze smogiem, kwestiami ekologii, nowych terenów zielonych – zapowiada prezydent miasta. – Ważne są także wątki gospodarcze, aby Wrocław był dalej miastem, do którego chętnie przyjeżdżają inwestować przedsiębiorcy, którzy tym samym tworzą bazę podatkową, ale także nowe miejsca pracy. Ważna jest również doskonała współpraca z uczelniami wyższymi, bo Wrocław to silny ośrodek akademicki i chcemy żeby takim ośrodkiem pozostał, szczególnie w kontekście ustawy 2.0. Tych wątków jest bardzo dużo i stoję na stanowisku, że je wszystkie trzeba w równym stopniu akcentować, to znaczy w takiej codziennej miejskiej polityce na każdy z tych elementów, na każdy z tych obszarów powinno się znaleźć wystarczająco dużo czasu.

Pełna lista stu zadań na sto pierwszych dni prezydenta znajduje się na stronie internetowej www.sutryk.pl.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Ola Sopuch