2390 mieszkańców podpisało się pod petycją do Prezydenta Rafała Dutkieiwcza, aby poszerzyć ulicę Pilczycką. Ulica ta ma kluczowe znaczenie dla komunikacji mieszkańców Kozanowa, Maślic, Pracz oraz północnej części Stabłowic.

Na osiedla te można dojechać autobusami MPK, zarówno komunikacja miejska, jak i kierowcy samochodów mają do dyspozycji jedynie jednojezdniową ul. Pilczycką. W 2012 r. w te rejony miasta dojedzie Tramwaj Plus, a jego uruchomienie to spadek natężenia ruchu autobusowego obsługującego osiedle Kozanów. Jedna linia tramwajowa pojedzie w głąb osiedla Kozanów, druga dojedzie do stadionu.

FUR

fot. UM Wrocław

Więcej na stronie Osiedla Maślice >>>

fot. UM Wrocław