Znamy już oficjalny termin zapowiadanych wcześniej zmian dla kierowców w okolicy placu Solnego. Drugiego kwietnia zamknięte zostaną dla wschodnia i północna pierzeja pl. Solnego.

Teraz Plac Solny stanie się wielkim deptakiem

Zmiany zajdą na ulicach::

– ul. Ruska – odcinek od ul. Rzeźniczej do pl. Solnego – zmieniony zostanie kierunek ruchu. Na odcinku od pl. Solnego do Kazimierza Wielkiego zaprojektowano kontrapas rowerowy.
– ul. Kiełbaśnicza – odcinek od pl. Solnego do św. Mikołaja –  wyłączony zostanie z ruchu kołowego (nie dotyczy rowerów). Dojazd do posesji będzie możliwy od strony pl. Solnego. W obecnej zatoce postojowej wyznaczony zostanie kontrapas rowerowy.
– ul. św. Mikołaja –  na odcinku od ul. Rzeźniczej do ul. Kiełbaśniczej – ustanowiony został  jeden kierunek ruchu, zaprojektowano także kontrapas rowerowy.
Pojazdy zaopatrzenia firm zlokalizowanych przy pl. Solnym będą mogły wjechać od północnej pierzei placu Solnego w godz. 5.00 –9.00 (w piątki i soboty 5-10).

Wprowadzone zostaną również zmiany w docelowej organizacji ruchu na pl. Katedralnym, uwzględniające wyłączenie z ruchu kołowego placu (nie dotyczy rowerów), dopuszczając możliwość dojazdu do posesji.

PS