Prawo podatkowe przewiduje różne formy opodatkowania wynajmu mieszkania. W zależności od skali (ilość mieszkań), stanu technicznego mieszkania, czy pozostałych zarobków podatnika, istnieje szeroki wachlarz możliwości zoptymalizowania związanych z tym obciążeń podatkowych – radzą eksperci z kancelarii doradztwa podatkowego A.F.O.

A.F.O., kancelaria doradztwa podatkowego uczy jak nie narażać się na niepotrzebne koszty / fot. DW

Większość form wymaga jednak prowadzenia różnego rodzaju ewidencji, a źle zastosowane mogą się okazać nieopłacalne (ponadto wiążą się z ryzykiem wszczęcia kontroli podatkowej itp.). Dlatego ich stosowanie zaleca się wyłącznie po konsultacji ze specjalistą – doradcą podatkowym (zwłaszcza, jeżeli jedna osoba chce wynajmować kilka mieszkań).

Jeżeli jednak mamy jedno mieszkanie do wynajęcia, a nie chcemy komplikować sobie życia, w prosty sposób możemy je wynająć, opodatkowując najem na ryczałcie 8,5% od przychodów, przy minimum formalności. Jest to najczęściej korzystniejsze rozwiązanie niż opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Jakie obowiązki?

Podstawowym obowiązkiem jest zgłoszenie wyboru opodatkowania w formie ryczałtu. W przypadku, gdy mieszkanie to było już wynajmowane, można tego dokonać w terminie do 20 stycznia (taka forma opodatkowania będzie obowiązywać dopiero od roku, w którym złoży się odpowiednie oświadczenie). Jeżeli jednak dopiero zaczynamy wynajmować mieszkanie, mamy czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniemy pierwszy przychód z tytułu wynajmu mieszkania. Zgłoszenie takie może przyjąć praktycznie dowolną formę, w której wyrazimy, że decydujemy się na opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. W zgłoszeniu możemy także wskazać, iż chcemy rozliczać się kwartalnie. Raz złożone oświadczenie obowiązuje także na kolejne lata, dopóki nie złożymy odmiennego oświadczenia.

Podatek płacony jest co miesiąc (do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał przychód) lub co kwartał, nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi formularzami – po prostu wpłaca się kwotę na konto urzędu skarbowego (z dopiskiem: PIT-28). Natomiast do końca stycznia następnego roku, należy złożyć deklarację PIT-28, w której wykazuje się uzyskane z najmu przychody i kwotę podatku.

Na co uważać?

Należy pamiętać, iż wskazane wyżej metody wymagają podpisania z najemcą umowy, w której wykazana będzie kwota, jaką najemca zobowiązany jest płacić wynajmującemu (będzie to podstawa obliczenia podatku). W przeciwnym wypadku, ustawa przewiduje szereg dodatkowych formalności.

Uwaga! Jeżeli umowa ma przewidywać, że najemca będzie ponosił koszty mediów, należy w niej uwzględnić odpowiednią klauzulę, tj., że wynajmujący będzie pobierał od najemcy kwoty opłat za media celem ich opłacenia. Źle skonstruowana umowa może spowodować, że pieniądze, które pobierzemy celem opłacenia mediów, zostaną także opodatkowane!

(Krzysztof Stoigniew Sieja)

 

ZOBACZ INNE PORADY PODATKOWE:

– Sprzedaż mieszkania po niskiej cenie – uwaga na PCC

– Podatek od spadku i darowizn – który urząd jest właściwy?

– Nie zapłacisz podatku od spadku i darowizn jeśli dochowasz terminu

– Za pamiątki z wakacji można zapłacić dwa razy