Zmniejszenie zadłużenia Wrocławia o 211 mln zł w ciągu roku, nadwyżka budżetowa w wysokości 162,5 mln zł, a także wzrost wpływów z dochodów własnych o 176 mln zł . Na konferencji prasowej Marcin Urban, Skarbnik Miasta, przedstawił podsumowanie budżetu Wrocławia za I połowę 2018 r.

 

Budżet miasta w pierwszej połowie 2017 roku zanotował deficyt w wysokości 2,5 mln zł. W roku bieżącym natomiast osiągnięto nadwyżkę budżetową, wynoszącą 162,5 mln zł. Zanotowano również wyższe wpływy z dochodów. Dochody własne wzrosły o 176 mln zł, w tym z podatku PIT i CIT o 94 mln zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych o 17 mln zł i z podatku od nieruchomości o 10 mln zł.

– Porównując I półrocze 2017 r. do 2018 r. mamy powody do zadowolenia. Dług Wrocławia w ciągu roku zmniejszył się o ponad 200 mln zł. Do tego więcej wydajemy np. na oświatę i wychowanie czy pomoc społeczną, a nasze dochody wciąż rosną – mówił Marcin Urban, Skarbnik Miasta. – Zestawiając I połowę 2017 r. do I połowy 2018 r. wydajemy więcej o ok. 45 mln złotych na oświatę i wychowanie, o 14 mln zł więcej na pomoc społeczną. Również więcej przekazujemy na gospodarkę mieszkaniową.

Nadwyżka bieżąca, w pierwszym półroczu 2018 roku,  wzrosła o 93 mln zł do kwoty 269 mln zł. Zmniejszyły się natomiast wydatki na obsługę długu.

 


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: maxpixel.net