Podczas gdy humanistyczne kierunki studiów idą w odstawkę, największe zainteresowanie wzbudzają studia techniczne. Z wielu badań i rankingów wynika, że to właśnie politechniki są najbardziej obleganymi uczelniami wyższymi. Nasza Politechnika Wrocławska może poszczycić się świetnymi wynikami szczególnie z opublikowanych wczoraj wniosków Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018.

W tym roku Fundacja Perspektywy oceniła aż 21 kierunków studiów technicznych. Badania przeprowadzone zostały na podstawie sześciu kryteriów: prestiżu, absolwentów na rynku pracy, potencjału akademickiego, efektywności naukowej, potencjału dydaktycznego oraz innowacyjności. Podczas uroczystej gali rankingu Perspektywy 2018, która odbyła się 17 kwietnia 2018 roku w Warszawie, zostały uhonorowane najlepsze wydziały, prowadzące kształcenie w kierunkach technicznych. Na czołowych pozycjach uplasowały się wyraźnie cztery uczelnie – Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Śląska. Dyplomy wręczano bowiem trzem najlepszym wydziałom kształcących we wszystkich 21 kierunkach, a wrocławska uczelnia wyróżniona została w aż 9 z nich. Stanowi to bez wątpienia wielki sukces i prestiż dla naszego miasta.


Autor: Oliwia Rybiałek

Zdjęcie: wikipedia.org