Rusza kolejna edycja działań edukacyjnych we Wrocławskim Teatrze Pantomimy. Wśród propozycji nie zabranie znanych i lubianych przez uczestników warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Akcja: EDUKACJA to najważniejszy projekt edukacyjny wrocławskiej pantomimy angażujący w działania warsztatowe i teatralne różne grupy społeczne i wiekowe.  Pierwsza edycja A:E ruszyła w pantomimie w 2014 roku. Od tego czasu przeprowadzono blisko 700 warsztatów teatralnych, w których uczestniczyło ponad 4400 osób – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Każda z grup ma osobny, autorski program zajęć opracowany przez aktorów i pedagogów związanych z Wrocławskim Teatrem Pantomimy.

W sezonie teatralnym 2018/2019 Akcja: EDUKACJA będzie kontynuowana w nieco odświeżonej formule, ale najważniejsze i najpopularniejsze zajęcia pozostaną w programie. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

GRUPA OTWARTA

Warsztaty teatralne dla młodzieży, dorosłych i seniorów. W trakcie zajęć uczestnicy poznają technikę pantomimy i pracować będą nad warsztatem aktorskim, który wykorzystają podczas budowania etiud i scen pantomimicznych. Autorski program zajęć daje możliwość zapoznania się z różnymi formami pantomimy – od działań solowych, po pracę zespołową. Zajęcia odbywały się będą w miesięcznych i dwumiesięcznych blokach, podczas których pod opieką reżyserską zespołu aktorskiego WTP grupa ma za zadanie przygotować pokaz powarsztatowy lub przedstawienie teatralne.

Trwają zapisy na pierwsze warsztaty w tym sezonie, które ruszają od października pod opieką reżyserską Agnieszki Kulińskiej.

WARSZTATY MISTRZOWSKIE

Warsztaty-spotkania z artystami środowiska tanecznego i teatralnego. Zajęcia mają na celu nawiązanie dialogu pomiędzy pantomimą, a innymi konwencjami teatralnymi.

Zajęcia, w formie autorskich spotkań, poprowadzą artyści wywodzący się z teatru tańca, teatru dramatycznego, lalek, czy formy.

GRUPA JUNIOR

Zajęcia w Grupie Junior adresowane są do dzieci w wieku 3-6 lat. Teatralny Plac Zabaw WTP to pole do szeroko pojętego eksperymentu ruchowego i plastycznego oraz trening pamięci ruchowej, wyobraźni i ekspresji pozawerbalnej. Partnerem Grupy Junior jest Kino Nowe Horyzonty, a warsztaty odbywają się w niedzielne poranki w KNH.

Zajęcia prowadzą aktorzy wrocławskiej pantomimy w oparciu o autorski program zajęć, który łączy w spójną całość zajęcia ruchowe z elementami teatru formy.

Zajęcia odbywać się będą od października w każdą niedzielę, godz. 10:00, Kino Nowe Horyzonty

PORUSZONY WIDOK

Warsztaty teatralno-multimedialne we współdziałaniu z Centrum Sztuki WRO. Motywem przewodnim warsztatów będzie ulica Widok, przy której znajduje się siedziba WRO. Za pomocą ruchu i nowych mediów postaramy się odkryć widoki na Widoku.

PIERWSZY DZWONEK

Warsztaty skierowane do uczniów dolnośląskich szkół. Aktorzy WTP w szkołach na terenie Dolnego Śląska w dostępny i atrakcyjny sposób zapoznają uczniów z tradycją wrocławskiej pantomimy.
W trakcie zajęć wykorzystywane są zarówno podstawy warsztatu aktora-mima, elementy techniki pantomimy, jak i elementarna wiedza z historii teatru.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Zajęcia adresowane do nauczycieli, pedagogów i instruktorów teatralnych, którzy prowadzą szkolne koła teatralne i przywiązują uwagę do roli edukacji artystycznej i teatralnej w rozwoju i kształtowaniu swoich uczniów. Podczas zajęć nauczyciele mają możliwość podnieść swoje kompetencje i zdobyć nowe narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą w technice pantomimy.

Dwudniowe szkolenia obejmują 10 godzin praktycznej pracy warsztatowej pod opieką aktorów Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

Najbliższą sesję warsztatową poprowadzi Jan Kochanowski.

Informacje dotyczące wszystkich bloków warsztatowych i zasad zgłoszeń znajdują się na stronie www.pantomima.wroc.pl w zakładce aktualności oraz edukacja.

 

Akcja: EDUKACJA realizowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.