Familijny Wrocław – wolne miejsca w bezpłatnych punktach przedszkolnych !!! W odpowiedzi na brak miejsc we wrocławskich przedszkolach Familijny Wrocław otworzył we Wrocławiu piętnaście bezpłatnych publicznych punktów przedszkolnych.


Od września 2011 roku Familijny Wrocław otwiera kolejną (już szesnastą) placówkę. Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” powstanie przy ul. Plac Strzelecki 17.Funkcjonować będzie w godzinach 13.30 – 18.30 od poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy w roku. Zapisy dzieci przyjmujemy : ul. Plac Strzelecki 17 w godz. 8.00 –13.00 u nauczyciela oraz w biurze Fundacji przy ul. H. Sienkiewicza 8 (w godz. 8.00 – 16.00).

W planach Familijnego Wrocławia jest również utworzenie dwóch punktów przedszkolnych na Kozanowie. Planowany termin otwarcia placówek to październik – listopad 2011 roku.

Rekrutacja 2011/2012.
Każdy rodzic, którego dziecko skończyło 3. rok życia może zapisać malucha do przedszkola prowadzonego przez Fundację. Status materialny rodzica jest bez znaczenia. Zapisy na rok szkolny 2011/2012 rozpoczynamyod dnia 6 czerwca, aż do wyczerpania wolnych miejsc, a przyjmuje je nauczyciel wychowania przedszkolnego w godzinach funkcjonowania placówki.
Więcej informacji na stronie www.familijny.pl lub pod nr telefonu 512-027-441 lub 512-027-431

Fundacja Familijny Poznań została utworzona we wrześniu 2001 r. Działania, które promuje, mają na celu kształtowanie wyobraźni dziecka i jego wrażliwości. Stara się odpowiadać na bieżące problemy współczesnych rodzin. Fundacja podejmuje także działania na rzecz zmniejszenia nierówności społecznych i marginalizacji wynikającej niejednokrotnie z nierównego dostępu do edukacji.

Familijny Wrocław
Fundacja Familijny Poznań od 2008 roku działa również we Wrocławiu, gdzie brakuje miejsc w publicznych przedszkolach. Trudno się do nich dostać ze względu na ostre kryteria selekcji i dużą ilość chętnych. Placówki prywatne są z kolei dla wielu rodziców zbyt drogie. W efekcie pewna grupa dzieci ma ograniczony dostęp do Edukacji przedszkolnej. Celem Fundacji jest wyrównanie ich szans. Rozliczne badania pokazują, iż uczęszczanie do przedszkola wyraźnie zwiększa szanse dziecka na późniejszy sukces w szkole, a co za tym idzie sukces– w dorosłym życiu.
Przedszkola prowadzone przez Familijny Wrocław finansowane są (dzięki) z subwencji oświatowej z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dzięki temu rodzic nie ponosi kosztów uczestnictwa dziecka w zajęciach. Jedyne koszty związane są z zakupem wyprawki – 80,00 zł (ubezpieczenie dziecka, pomoce plastyczne i dydaktyczne) raz do roku oraz opłata na rzecz komitetu rodzicielskiego tj. ok. 10,00 – 20,00 zł miesięcznie.

Punkty przedszkolne
Na terenie Wrocławia funkcjonuje obecnie piętnaście bezpłatnych punktów przedszkolnych. Działają one 25 godzin w tygodniu, od poniedziałku do piątku, przez pięć godzin dziennie. Nie ma tam standardowego wyżywienia. Rodzice przynoszą dzieciom kanapki, a punkt przedszkolny zapewnia ciepłą herbatę. Nie obowiązuje tam również leżakowanie. Placówki wyposażone są w meble dostosowane do wieku i wzrostu dzieci, gry oraz pomoce dydaktyczne, a także zabawki. – Posiadamy pozytywne opinie straży pożarnej, sanepidu oraz Zgodę prezydenta miasta na prowadzenie każdej z placówek.
Swoją opieką obejmujemy dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Przedszkolakami zajmuje się profesjonalna kadra pedagogiczna. Nad grupą 25 dzieci opiekę sprawuje wykwalifikowany nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz osoba pracująca w charakterze pomocy nauczyciela. Pełne ciepła nauczycielki prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą. Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworzą warunki wspierające rozwój dziecka, przygotowujące dzieci do dalszej edukacji szkolnej, a także do życia w rodzinie i społeczeństwie.
Plan pracy prowadzony jest zgodnie z programem wychowania przedszkolnego zatwierdzonym przez MEN. Nad realizacją programu sprawuje nadzór Kuratorium Oświaty, a w codziennej pracy pomagają doradcy metodyczni.

W przedszkolach organizowane są liczne imprezy okolicznościowe: bale karnawałowe, mikołajki, Dzień Babci, Dzień Dziadka, jasełka oraz konkursy.

Pełna lista naszych punktów na stronie Miasta Wrocławia: http://www.wroclaw.pl/files/edu_szkoly/WED_S2p03z01_pubPunkty_Przedszk.xls

oraz na stronie Fundacji: http://www.familijny.pl/wroclaw/oswiata_edukacja_opieka

(lokietka5.pl)