Urząd Miejski Wrocławia podpisał porozumienie intencyjne z Gminą Kobierzyce w sprawie współpracy. Dotyczyć będzie ona poprowadzenia trasy tramwajowej z Wrocławia do miejscowości Wysoka. 

Wrocławski Program Tramwajowy ogłoszony został przez prezydenta Wrocławia w 2016 roku. Zakładał on m.in. przedłużenie trasy tramwajowej na Ołtaszyn do 2022 roku. Ten element znalazł się także w Planie Transportowym Wrocławia na lata 2016-2022, przyjętym przez Radę Miejską w grudniu 2016 roku. Już w trakcie konsultacji społecznych nad projektem Nowego Studium Wrocławia oraz związanych z tramwajem na Ołtaszyn pojawił się pomysł przedłużenia tramwaju z Ołtaszyna do Wysokiej. Niezależnie od tego, pod koniec ubiegłego roku wpłynęło pismo wójta gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika, z propozycją współpracy i współfinansowania przedłużenia planowanej linii tramwajowej na Ołtaszyn do Wysokiej. W odpowiedzi na nie prezydent Wrocławia wyraził gotowość podjęcia wspólnych działań.

– Początkowo zależało nam na budowie trasy tramwajowej w kierunku Ołtaszyna, bo to jest już bardzo silnie zurbanizowana przestrzeń Wrocławia. Kiedy rozpoczęliśmy prace, zgłosiła się gmina Kobierzyce, zwracając naszą uwagę na to, że tuż za granicą Wrocławia jest także już gęsto zurbanizowana przestrzeń. Na wszystko, na co patrzymy, trzeba często patrzeć abstrahując od granic. Dobre połączenia komunikacyjne sprawiają, że ten organizm lepiej funkcjonuje – mówił Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

– Podpisaliśmy list intencyjny, na szczegóły przyjdzie czas po wyborze korytarza. Co jest ważne, w Wysokiej mieszka około 5-6 tysięcy osób. Tereny obok również są gęsto zabudowane. Tramwaj, który połączy Wrocław z Wysoką to kapitalna rzecz dla odciążenia ruchu samochodowego – zauważał Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce.

Nowa trasa tramwajowa na Ołtaszyn do planowanej pętli w rejonie ul. Zwycięskiej  będzie wynosić (w zależności od wariantu) 1,8 km lub 2,9 km.  Wydłużenie z rejonu ul. Zwycięskiej w kierunku Wysokiej ulicą Ołtaszyńską to dodatkowo około 1,5 km. Szacunkowa wartość inwestycji brutto z przedłużeniem do Wysokiej wyniesie ok. 85-90 milionów złotych (bez pozyskania gruntów, uzbrojenia podziemnego, sieci elektro i organizacji ruchu). Gminy będą starały się pozyskać środki na ten cel z Unii Europejskiej.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: Ola Sopuch