Już dzisiejszego, sobotniego wieczoru zapraszamy do słuchania Radia Wrocław – audycja Grzegorza Chojnowskiego na żywo z foyer Teatru Polskiego, między Koncertami Galowymi.

Gośćmi audycji będą m.in.: Agata Duda-Gracz, reżyser Gali, obaj szefowie PPA, ustępujący Konrad Imiela i nowy – Cezary Studniak, Marek Kocot z jury OFF, Jacek Bończyk, Natalia Sikora, Magda Kumorek i Piotr Dziubek, laureatki Konkursu, dziennikarze – a być może również aktorzy Gali, obecni na foyer i wchodzący w interakcje z publicznością. Jak to w programie na żywo – wiele się zdarzyć może, więc warto słuchać. Radio Wrocław – sobota 29 marca od 19 do 21.

A w niedzielnej audycji Baszki Marcinik – czyli w Magazynie Bardzo Kulturalnym – obaj szefowie PPA, ustępujący Konrad Imiela i nowy – Cezary Studniak. Rozmowa na żywo z Wrocławia, tym razem z bufetu Teatru Polskiego, między niedzielnymi koncertami galowymi. Co prawda Cezi w Gali wciela się w Depresyjnego Anioła Stróża, ale znając Cezarego możemy być pewni, że tej akurat roli nie potraktuje jako credo artystycznego swej przyszłej funkcji. Ani też jako motta audycji. Zapraszamy, słuchajcie Radia Wrocław w sobotę 29 marca o 19, a Trójki w niedzielę 30 marca o godzinie 19.

ppa35