Aż dziewięć tytułów wejdzie na ekrany 5 września. Wśród nich m.in. wyczekiwana druga część „Sin City”, horror „Jako w piekle, tak i na Ziemi”, odświeżony klasyk „Tramwaj zwany pożądaniem”, czy „Małe Stłuczki” z Heleną Sujecką.

Pod ulicami Paryża kryją się kilometry katakumb, miejsce wiecznego spoczynku niezliczonej liczby dusz. Kiedy grupa badaczy decyduje się wejść do niezbadanego do dzisiaj labiryntu kości, odkrywa mroczny sekret miasta zmarłych. Będący podróżą w głąb szaleństwa i przerażenia, film „Jako w piekle, tak i na Ziemi” sięga głęboko do ludzkiej psychiki i odkrywa osobiste demony, jakie dręczą każdego z bohaterów. Scarlett Marlowe (Perdita Weeks – „Kobieta w ukryciu”), zbuntowana poszukiwaczka przygód i błyskotliwy archeolog, poświęciła życie poszukiwaniom jednego z największych skarbów historii: kamienia filozoficznego Flamela, który według legendy zamienia metal w czyste złoto i gwarantuje życie wieczne. Udręczona samobójstwem ojca i pogłoskami o jego niepoczytalności, Scarlett owładnięta jest jedną obsesją – nie spocznie, póki nie dokończy dzieła ojca i nie udostępni światu jego dziedzictwa. Po rozwiązaniu serii łamigłówek, młoda kobieta odkrywa, że posiadający olbrzymią moc kamień znajduje się pod ulicami Paryża, ukryty w największej na świecie krypcie: paryskich katakumbach…

Dwight jest detektywem-fotografem, który specjalizuje się w zdjęciach kompromitujących zdeprawowanych bogaczy. Jego życie staje na głowie, kiedy wkracza w nie Ava, jego dawna miłość. Ruszając na pomoc kochance, Dwight szybko odkryje, że znalazł się w środku intrygi, która może przerosnąć nawet największego twardziela. W tej sytuacji przyjdzie mu połączyć siły z nieobliczalnym Marvem. Niepowtarzalna okazja, by na wielkim ekranie obejrzeć obie części kultowej serii.

„Małe stłucz­ki” to hi­sto­ria dwóch przy­ja­ció­łek, które za­ra­bia­ją na życie li­kwi­du­jąc miesz­ka­nia po zmar­łych nie­daw­no oso­bach. Cześć sprzę­tów i bi­be­lo­tów, które znaj­du­ją, sprze­da­ją na pchlim targu. Kiedy spo­ty­ka­ją Pio­tra, który pra­cu­je w fa­bry­ce pu­de­łek, roz­po­czy­na się mię­dzy nimi dziw­na gra. To film o przy­pad­ko­wym spo­tka­niu ludzi, któ­rzy z róż­nych po­wo­dów nie lubią wy­zna­czo­nych szla­ków. Chcą szczę­ścia na wła­snych, a nie po­dyk­to­wa­nych przez in­nych wa­run­kach.

 

Autor | AS