Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, po zasięgnięciu opinii Policji i w porozumieniu z prezydentem elektem Jackiem Sutrykiem, wydał zakaz organizacji Narodowego Marszu Niepodległości, który przejść miał ulicami miasta 11 listopada w godzinach wieczornych.

Narodowy Marsz Niepodległościowy, organizowany corocznie w okolicach Święta Niepodległości, wzbudza wiele kontrowersji. Organizatorzy tegorocznego zgromadzenia za cel podawali chęć uświetnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W marszu miało wziąć udział 10 tysięcy osób. Pod koniec października bieżącego roku organ gminy zwrócił się do Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z prośbą o przedstawienie opisu zagrożeń, które wystąpiły podczas wcześniejszych tego typu zgromadzeń. Poprosił również o informacje, czy w trakcie zgromadzeń dochodziło do naruszenia prawa i czy zostały wszczęte postępowania oraz o analizę zagrożeń, które mogą wystąpić podczas planowanego zgromadzenia.

Odpowiedź Komendanta Policji nie pozostawiła żadnych złudzeń – w zgromadzeniach, zorganizowanych we wcześniejszych latach, „w przeważającej mierze brały udział osoby, identyfikujące się ze środowiskami skrajnie prawicowymi, utożsamiające się z organizacjami, takimi jak: Młodzież Wszechpolska, ONR, Ruch Wolności oraz pseudokibice WKS Śląsk Wrocław”. W odpowiedzi Komendanta Miejskiego znalazł się również szczegółowy opis incydentów, które miały miejsce podczas poprzednich wydarzeń tego typu, m.in. spalenie kukły Żyda na wrocławskim rynku czy zachowania ksenofobiczne i agresja wobec osób o odmiennym poglądzie.

Organ gminy, po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności, stwierdził, iż podczas planowanego na 11 listopada 2018 roku Narodowego Marszu Niepodległości może dojść do naruszenia prawa, nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym i rasowym oraz do uczestnictwa w wydarzeniu osób, posiadających ze sobą materiały pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały i narzędzia. W związku z tymi okolicznościami, prezydent Rafał Dutkiewicz zadecydował o wydaniu zakazu organizacji tego zgromadzenia.

 

Organizator ma 24 godziny na odwołanie się od decyzji do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Jak zapowiada Jacek Międlar, takie odwołanie zostanie złożone.

 

Kontrmanifestację tego dnia zapowiedzieli również Obywatele RP. Po decyzji prezydenta nie zamierzają oni jednak odwołać swojego zgromadzenia i czekają na dalszy rozwój sprawy.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Krzysztof Zatycki