Zgodnie z zapowiedziami, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wystosował dwa wnioski do prokuratury po pożarze, jaki wybuchł 16 grudnia, przy ul. Szczecińskiej. Dotyczą one wznowienia śledztwa, umorzonego w październiku oraz objęcia postępowania karnego nadzorem prokuratury. 

Do pożaru doszło 16 grudnia około godz. 19:55 na nielegalnym składowisku odpadów przy ul. Szczecińskiej. W akcji gaśniczej brało udział 170 strażaków, 44 zastępy Straży Pożarnych z Wrocławia i okolic. Ogień rozprzestrzenił się na powierzchni 150 m2 składowiska odpadów i zatrzymał się na ogniomurze, dzięki czemu nie spłonęła sąsiadująca hurtownia budowlana. Podczas prowadzonych działań ucierpiało 2 strażaków.

Wydział Środowiska i Rolnictwa UMW w marcu bieżącego roku złożył zawiadomienie do prokuratury o nielegalnym składowaniu odpadów na ul. Szczecińskiej. W tej sprawie toczyło się postępowanie, które ostatecznie w październiku zostało umorzone. Biegły uznał bowiem, że „nie stwierdzono by ich (odpadów) przyjmowanie, magazynowanie i przetwarzanie bez wymaganego zezwolenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym zagroziło życiu lub zdrowiu człowieka lub też mogło powodować istotne obniżenie jakości powierzchni ziemi i powietrza”.

– Żałuję, że prokuratura nie widzi całego wymiaru spraw administracyjnych, które należy także brać pod uwagę. Dlatego też złożę wniosek o ponowne wznowienie postępowania i objęcie go nadzorem przez Prokuratura Regionalnego – zapowiadał tu po pożarze prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – Miasto nie będzie tolerowało bandytyzmu, bo nim właśnie jest nielegalne składowanie odpadów. Liczę na wsparcie służb państwowych i wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie. Po raz kolejny samorząd zderza się ze źle skonstruowanymi przepisami. Użyjemy wszelkich dostępnych nam prawem sił i środków, aby zapewnić mieszkańcom Wrocławia bezpieczeństwo.

Prezydent Jacek Sutryk 20 grudnia bieżącego roku wystosował do prokuratury dwa wnioski. Pierwszy z nich dotyczy wznowienia śledztwa w sprawie nielegalnego składowania odpadów przy ul. Szczecińskiej, które zostało umorzone w październiku. Drugi natomiast dotyczy objęcia nadzorem postępowania karnego umorzonego przez prokuraturę.

Niezależnie od czynności, które będą prowadzone przez prokuraturę, sprawą zajmuje się również wrocławski magistrat. Wiceprezydent Adam Zawada powołał pięć zespołów, które zajmują się kontrolą składowisk odpadów położonych na terenie miasta. Kontrola będzie prowadzona dwutorowo, ponieważ o wsparcie w tym zakresie Urząd Miejski Wrocławia poprosił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Daniel E. Groszewski