Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz we wtorek 6 listopada zakazał marszu organizowanego m.in. przez Jacka Międlara. Mimo to organizatorzy zapowiedzieli, że zamierzają przejść ulicami miasta. W związku z brakami kadrowymi w policji, Dutkiewicz zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o pomoc w zabezpieczeniu wrocławskiego marszu.

Decyzję prezydenta Wrocławia o zakazie organizacji Narodowego Marszu Niepodległości argumentowano m.in. wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia naruszeń prawa oraz nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym i rasowym. Od tej decyzji odwołali się już organizatorzy marszu, wśród których znajduje się Jacek Międlar, znany ze swoich radykalnych poglądów. Zapowiedział on, że pochód, bez względu na decyzję sądu, przejdzie przez miasto. W liście prezydenta do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego możemy przeczytać, że do Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęły w trybie postępowania uproszczonego dwa zawiadomienia o kolejnych zgromadzeniach, których organizatorami są osoby identyfikujące się ze środowiskiem organizującym zakazany już marsz. W związku z obowiązującym Prawem o Zgromadzeniach organ gminy nie ma kompetencji do zakazania zgromadzenia w tym trybie.

„Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w trakcie zgromadzeń może dojść do łamania przepisów ustawy o zgromadzeniach. W momencie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach będę zmuszony podjąć decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia” – czytamy w liście Rafała Dutkiewicza.

Wrocław od kilku dni boryka się z brakami kadrowymi w policji. Funkcjonariusze masowo odchodzą na zwolnienia lekarskie. Prezydent Rafał Dutkiewicz podjął więc decyzję o wystosowaniu listu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z prośbą o zabezpieczenie sił, które będą mogły wspomóc wrocławskich policjantów podczas marszu.

„Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia, a jednocześnie posiadając informację o brakach kadrowych w Policji zwracam się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie sił i środków adekwatnych do opisanego zagrożenia” –  pisze prezydent Wrocławia.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Ola Sopuch