Jak co roku, 15 listopada, projekt przyszłorocznego budżetu miasta trafił do Rady Miejskiej.

Przy konstruowaniu budżetu na 2013 rok postępowaliśmy bardzo ostrożnie, ze względu na sytuację ekonomiczną w kraju. Zaplanowaliśmy nadwyżkę, którą przeznaczymy na spłatę zadłużenia, nie planujemy także pożyczać dodatkowych środków – podczas prezentacji projektu mówił wiceprezydent Maciej Bluj.

Zakładane w projekcie budżetu dochody wyniosą 3 566 243 520 zł, a wydatki 3 525 243 520 zł, w tym wydatki majątkowe (inwestycje) wynoszą 767 232 320. Budżet będzie w pełni zrównoważony, wskaźnik zadłużenia zaplanowano na poziomie 56,6% na koniec roku. Nie zmniejszymy w przyszłym roku wydatków ani w oświacie, ani w kulturze – mówi Skarbnik Miasta. Nie ma zagrożenia dla wydatków dotyczących rozpoczęcia zapowiadanych nowych inwestycji jak budowa obwodnicy Leśnicy.

W 2012 roku Wrocław rozpoczął kolejny proces spłaty zadłużenia. Skarbnik Marcin Urban o projekcie budżetu:  W 2013 roku będziemy tak gospodarować środkami, aby przygotować się do do kolejnych inwestycji w przyszłości, ale także musimy dostosować się do trudniejszej sytuacji ekonomicznej. Planując przyszłoroczny budżet braliśmy także pod uwagę zapowiadaną od 2014 roku przez resort finansów zmianę przepisów dotyczącą liczenia zdolności kredytowej miast i oceny ich kondycji finansowej. Ponieważ nie ma pewności, że ta korzystna dla samorządów zmiana wejdzie w życie w zapowiadanym terminie, bezpieczniej było odnieść się do obowiązujących dzisiaj przepisów.