Najważniejsze autopoprawki, zgłoszone do budżetu na przyszły rok, obejmują więcej pieniędzy na komunikację zbiorową, zieleń oraz poprawę jakości powietrza. Prezydent Jacek Sutryk wziął również po uwagę propozycje, sugerowane przez radnych z różnych obozów partyjnych. 

Według nowego projektu budżetowego, miasto w 2019 roku planuje wydać 4 mld 720 mln zł. To o prawie 76 mln mniej niż w pierwotnym projekcie. Zmianie ulegają także dochody, które wynieść mają 4 mld 490 mln zł. 70% to dochody własne – m.in. są to wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku, dochody z usług oraz wpływy z podatków dochodowych. Ze względu na zwiększone dochody z PIT oraz podatku od nieruchomości, w budżecie po autopoprawkach deficyt wynieść ma 230 mln zł, będzie więc o 55 mln zł mniejszy, niż planowano w pierwszym projekcie budżetu.

– To będzie przede wszystkim bardzo odpowiedzialny budżet, realizujący wiele ważnych potrzeb mieszkańców tego miasta. To, co jest na pewno ważne i z czego należy się cieszyć, to że jest to rosnący budżet. Wydatki przyszłorocznego budżetu planujemy na poziomie 4 mld 700 mln złotych. Dochody planujemy na poziomie 4,5 mld złotych. Jest lekki deficyt, ale bardzo bezpieczny. Zresztą on został pomniejszony w autopoprawce blisko o 55 mln. Rosną nam różne kategorie dochodów. Cieszy najbardziej podatek PIT, który nam urósł od 2015 roku o 400 mln złotych. Ta kategoria dochodu, wraz z rosnącym podatkiem od nieruchomości, stanowi o tym, że ta kondycja budżetu jest naprawdę bardzo dobra – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Po autopoprawce kwota, przeznaczona na inwestycje, wynieść ma ponad 795 mln zł. Najważniejsze z nich to poprawa infrastruktury drogowej (ponad 70 mln zł), remont ul. Buforowej (ok 63 mln zł), transport szynowy (48 mln zł), nowa linia tramwajowa na Nowy Dwór (45,5 mln zł), program inicjatyw Rad Osiedli (ok 33 mln zł), program rowerowy (ponad 19 mln zł) i program likwidacji niskiej emisji (15 mln zł).

Największy wydatek budżetowy to ten związany z oświatą (niemal 1,3 mld zł). Na zadania inwestycyjne zaplanowano prawie 800 mln zł, a na pomoc społeczną i wsparcie rodzin prawie 700 mln zł.

Po korektach prezydenta miasto wydać ma więcej na komunikację zbiorową, zieleń, poprawę jakości powietrza, drogi i chodniki oraz na partycypację społeczną. W projekcie budżetu na 2019 rok znalazło się dodatkowe 23 mln złotych do planowanych 40 mln na inwestycje w tabor komunikacji miejskiej. Zapisano również ponad 7 mln 700 tys. złotych na wsparcie niepublicznych żłobków (chodzi m.in. o rozbudowę miejskiego systemu żłobków, placówki na Jagodnie, Sołtysowicach, Nowych Żernikach, Złotnikach), 500 tys. złotych na program Wyprawka Wrocławska dla nowo narodzonych dzieci oraz 360 tys. złotych na program Senior Taxi.

Po korekcie w budżecie Wrocławia zapisano na inwestycje w tabor komunikacji miejskiej 63 mln złotych. Dzięki temu MPK będzie mogło pozyskać ze środków unijnych i kredytów około 400 mln złotych – mówi Marcin Urban, Skarbnik Miasta Wrocławia. – Pozwoli to na zakup 50 autobusów i rozpoczęcie przetargu na 39 nowych tramwajów – dodaje.

W nowym projekcie budżetu znalazły się zarówno poprawki prezydenta, jak i wspierających go klubów koalicyjnych. Zwiększono wydatki m.in. na remonty chodników, drogi i mosty, utrzymanie zieleni, remonty mieszkań w budynkach komunalnych, sport dzieci i młodzieży, nowe konkursy dla organizacji pozarządowych w kulturze czy programy szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców 65+. Prezydent uwzględnił również poprawki proponowane przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, w tym m.in. zwiększenie wydatków na eksploatację torowisk tramwajowych o 3 mld złotych, konsultacje w ramach przygotowania do inwestycji Tramwaj Psie-Pole czy dodatkowe 48 tys. złotych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

– Uwzględniliśmy poprawki, które złożone zostały z myślą o mieszkańcach Wrocławia bez względu na szyldy i przynależności partyjne. Dla mnie to coś normalnego i jestem gotowy do dyskusji z każdym, kto na miasto patrzy przez pryzmat potrzeb mieszkańców, a nie legitymacji partyjnej – mówi Jacek Sutryk.

Drugie czytanie projektu budżetu zaplanowano na sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w czwartek 20 grudnia 2018 roku.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: pixabay.com