Zmiany klimatu i związane z nimi niebezpieczeństwa, zanieczyszczone powietrze, niszczenie przyrody i marnowana energia –  to jedne z największych wyzwań miast i samorządów wojewódzkich według Zielonych. Partia przedstawiła cztery główne działania, które mają poprawić stan środowiska we Wrocławiu.

Samorządy powinny przejąć po części rolę rządów centralnych w zakresie dbania o bezpieczeństwo klimatyczne – takie postulaty pojawiły się na konferencji prasowej, w której wziął udział Reinhard Bütikofer, europoseł i współprzewodniczący Europejskiej Partii Zielonych.

Intensywna rozbudowa zielonej infrastruktury oraz dbanie o już istniejące tereny zielone i powierzchnie czynne biologicznie. Chodzi tu zarówno o komfort życia, zdrowie, ale też retencje wodną. Powinniśmy inwestować nie tylko w parki, ale i zielone dachy budynków czy nowych ogrodów deszczowych. Niezbędne są tu plany zagospodarowania przestrzennego, jak i sam proces planowania, który wykraczałby poza jedną kadencję rady miejskiej, łatanie dziury budżetowej i schlebianie deweloperom – mówiła Małgorzata Tracz, kandydatka Zielonych na prezydenta Wrocławia.

Zieloni przestawili także cztery główne działania, jakie należy podjąć, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w skali Wrocławia i Dolnego Śląska. Po pierwsze miasto i województwo musi przeznaczyć większe środki na podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej oraz walkę z niską emisją i smogiem. Pójść za tym powinna termomodernizacja budynków, połączona często z rewitalizacją osiedli. Miałoby to na celu ograniczenie straty energii i wydatków mieszkańców na ogrzewanie. Kolejnym działaniem byłoby rozwijanie energetyki rozproszonej z odnawialnych źródeł, jako alternatywy dla paliw kopalnych. Czwarte działanie to rozwój komunikacji miejskiej. Komunikacja zbiorowa powinna zacząć stanowić alternatywę dla kierowców. Ważna jest również budowa nowych tras tramwajowych i utworzenie Szybkiej Kolei Miejskiej. Kandydaci podpisali też deklarację „Więcej niż Energia”, wspierającą energetykę obywatelską.

 – Zieloni mają doświadczenie w zarządzaniu miastami w wielu europejskich państwach. Nadają w nich ton nowoczesnej polityce miejskiej od lat. Zielona polityka miejska składa się fundamentu społecznego, ochrony środowiska oraz procedur demokratycznych i rządów prawa – tłumaczył Reinhard Bütikofer, europoseł i współprzewodniczący Europejskiej Partii Zielonych.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: mat. prasowe