Uczestnicy organizowanej przez biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 „Cyber Akademii” zwiedzili najnowszą wystawę Ośrodka „Pociąg do historii”. To pierwszy , przedpremierowy pokaz drugiej ekspozycji w wagonach kolejowych. Uczestników projektu „Cyber Akademia” oprowadzał Marek Mutor, dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość, w towarzystwie Katarzyny Bock-Matuszyk.

W projekcie „Cyber Akademia” biorą udział młodzi, aktywni blogerzy, radiowcy, PR-owcy, osoby odpowiedzialne za promocję kultury, marketingowcy, menadżerowie kultury, krytycy sztuki, redaktorzy pism z Polski, Francji, Niemiec, Czech, Ukrainy i Hiszpanii.

„Cyber Akademia” to międzynarodowy projekt rozwijający kompetencje medialne i informacyjne dedykowany polskim i zagranicznym kadrom kultury w ramach przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Istotą projektu jest przygotowanie animatorów życia kulturalnego, marketingowców i PR-owców, do świadomego korzystania z nowych mediów, nowych zasobów informacji i kreowania przy ich użyciu nowych jakości. Projekt zmierza do uzyskania przez jego uczestników mistrzowskiego poziomu kompetencji medialnych i informacyjnych, co pozwoli im na wywoływanie zmian i wywieranie wpływu na rzeczywistość przez media. Uczestnicy projektu spotkają się podczas dwóch pięciodniowych mini-rezydencji we Wrocławiu, biorąc tym samym udział w wydarzeniach, szkoleniach i warsztatach.