Po intensywnych deszczach, podziemne przejście łączące pl. Jana Pawła z ulicą Ruską zostało zalane. Przejście okazało się możliwe  jedynie dzięki deskom, które utworzyły „pomost”.

Nie wiadomo, kiedy przejście zostanie osuszone (pewnie pomoże w tym słońce, które ma teraz mocniej świecić). Przez „kładkę” trzeba przechodzić ostrożnie, szczególnie niebezpiecznie jest mijanie się.


Autor: Oliwia Stasiak
Zdjęcie: Daniel E. Groszewski