GDDKiA ogłosiła, 9 kwietnia 2018 roku, przetarg na: Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni północnej autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Wrocław Wschód wraz z węzłami oraz odcinkami dróg krajowych nr 5 i 35.

Łączna długość odcinków autostrady A4 objętych remontem wynosi 3,949 km, a dróg krajowych 0,727 km. Najpierw jednak potrzebne są: uzyskanie wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień i zezwoleń. Zamówienie obejmuje wykonanie m.in.: dokumentację projektową, projekt stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z objazdami, frezowanie warstw bitumicznych (ścieralna, wiążąca, podbudowa), wymiana elementów odwodnienia, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, wymianę dylatacji bitumicznych oraz wymianę pętli indukcyjnych.

Wykonanie remontu jezdni północnej (k. Zgorzelec) autostrady A4 w km 153+841 ÷ 155+850 (Bielany Wrocławskie – PPO Karwiany wraz ze wszystkimi łącznicami węzła Bielany Wrocławskie) oraz w km 163+260 ÷ 165+200 (obręb węzła Wrocław Wschód wraz ze wskazanymi łącznicami węzła). Wykonanie remontu jezdni manewrowych, ścieżek, drogi dojazdowej na MOP Kajków Południe oraz wykonanie remontu odcinków dróg krajowych nr 5 i nr 35. Będzie to duża i wymagająca inwestycja, jednak ma ułatwić poruszanie się po drogach.

Na czas realizacji poszczególnych etapów prac ruch będzie przełożony na jezdnię południową (k. Katowic)

Termin składania ofert: 25.04.2018 r. Godzina 9:30


Opracowała: Adrianna Machalica
Zdjęcia: mat. prasowe