Nowi radni VIII kadencji otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Na pierwszej sesji Rady Miejskiej wybrany został także jej przewodniczący oraz trzej wiceprzewodniczący.

Podczas październikowych wyborów mieszkańcy zadecydowali kto zasiądzie w Radzie Miasta. Najwięcej mandatów, bo aż 17, uzyskała Koalicja Obywatelska. Radnymi zostało także 13 członków z Prawa i Sprawiedliwości oraz 7 przedstawicieli komitetu Rafała Dutkiewicza – Sojusz dla Wrocławia.

Na uroczystej sesji Rady Miasta nowi radni otrzymali zaświadczenia o wyborze, a także złożyli ślubowanie. Następnie odbyło się posiedzenie rady, podczas którego wybrano jej przewodniczącego oraz trzech wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia został Jarosław Charłampowicz z Platformy Obywatelskiej, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. Wiceprzewodniczącymi zostali Bartłomiej Ciążyński z Sojuszu dla Wrocławia, Dorota Galant z Nowoczesnej oraz Łukasz Olbert z Prawa i Sprawiedliwości.

Radni zajęli się także uchwałą w sprawie wynagrodzenia prezydenta Wrocławia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, tj. tzw. ustawą kominową. Na wynagrodzenie nowego prezydenta składają się: pensja zasadnicza 5000 zł, dodatek funkcyjny 2500 zł, dodatek specjalny 3750 zł (czyli 50% dwóch pierwszych składników) oraz dodatek za 16 lat pracy 800 zł. Razem daje to kwotę 12 050 zł brutto. Na takie uposażenie zgodzili się radni – 35 na 36 z nich było za.

Powołano także 12 komisji:
– Statutową
– Budżetu i Finansów
– Edukacji i Młodzieży
– Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
– Gospodarki Komunalnej
– Sportu i Rekreacji
– Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
– Rozwoju Przestrzennego i Architektury
– Kultury i Współpracy z Zagranicą
– Zdrowia i Bezpieczeństwa
– Rewizyjną
– Skarg, Wniosków i Petycji

Ich członków poznamy podczas kolejnej sesji Rady Miasta.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: Ola Sopuch, Oliwia Stasiak