Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wrocławscy radni Nowoczesnej złożyli do przewodniczącego Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie finansowania zapłodnienia metodą in vitro. Według jego założeń, dofinansowanie otrzymać ma rocznie 420 par, a jednorazowa kwota wsparcia wyniesie 5 tysięcy złotych.

Projekt uchwały, dotyczącej finansowania zapłodnienia metodą in vitro pojawił się już w 2017 roku, jednak nie uzyskał on wystarczającego poparcia ze strony ówczesnych radnych.  W środę 28 listopada wrocławscy radni Nowoczesnej złożyli projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2019 – 2020”. Para, biorąca udział w programie, miałaby otrzymać 5 tysięcy złotych na pokrycie części kosztów zabiegu (koszt jednego zabiegu to ok. 7,5 tysiąca złotych). Takim wsparciem miałoby zostać objętych 420 par rocznie. Radni Nowoczesnej liczą na to, że Rada Miejska zajmie się uchwałą na styczniowej sesji.

– Finansowania zapłodnienia metodą In Vitro to odpowiedź na elementarne potrzeby mieszkańców Wrocławia. Jest to kwestia odpowiedzialności za przyszłość naszego miasta i chęć pomocy w tym najbardziej wrażliwym obszarze. 17 stycznia okaże się czy Wrocław to miasto otwarte i czułe na problemy mieszkańców. Głęboko wierzę, że od początku roku będziemy mogli zaoferować pomoc 420 parom, dla których potomstwo to najważniejsza sprawa w życiu i jedyna droga do szczęścia – argumentuje Magdalena Razik-Trziszka, radna Nowoczesnej, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Partycypacji i Osiedli.

Według projektu uchwały, dofinansowanie metody in vitro skierowane jest do par mieszkających i płacących podatki we Wrocławiu. Wybór kliniki, spełniającej ustawowe wymagania, dokonany zostałby w ramach otwartego konkursu ofert. Koszt tego projektu wyniósłby miasto 2,1 miliona złotych rocznie.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: maxpixel.net