Na łamach Gazety Wrocławskiej ukazał się artykuł „Rady Osiedli są trupem. Wybory mogą się nie odbyć” z szefem komisji ds. osiedli Jerzym Michalakiem. W związku z wieloma zarzutami skierowanymi w stronę Rad Osiedli, ich przedstawiciele skierowali pismo do Prezydenta Rafała Dutkiewicza. Poniżej pełna treść listu.

fot. pl.wikipedia.org

Do: Prezydent Wrocławia

Rafał Dutkiewicz

ul. Sukiennice 9

50-107 Wrocław

Szanowny Panie Prezydencie,

W dniu 04.11.2012 na łamach Gazety Wrocławskiej pojawił się artykuł „Rady Osiedli są trupem. Wybory mogą się nie odbyć” z szefem komisji ds. osiedli Jerzym Michalakiem. W artykule tym pada wiele obraźliwych inwektyw pod adresem Rad Osiedla. Rady Osiedli nazywane są trupem, gdzie pracują ludzie przyspawani do stołków, którzy otrzymują za jedno posiedzenie Rady 50 zł. Pan Jerzy Michalak nie wyklucza również, że wyborów do Rad Osiedli w ogóle nie będzie….. Rozpoczynanie współpracy od obrażania drugiej strony, jest taktyką niespotykaną w literaturze przedmiotu. W Radach Osiedli pracują społecznicy, którzy mimo wielu trudności, angażują swój czas wolny i często bez wynagrodzenia pracują na rzecz lokalnych społeczności. Nie są to „trupy”, bo mimo, iż niektórzy z Nas mają swoje lata, energią i entuzjazmem mogliby wiele nauczyć Pana Michalaka. Nie pracują tam również ludzie przyspawani do stołków, gdyż praca w Radach Osiedla – jak pokazuje przykład Pana Michalaka – jest często wystawiona na niezasłużone głosy krytyki. Mimo jednak wielu trudności, radni osiedlowi widzą sens pracy społecznej. To do nich przychodzą zwykli obywatele Wrocławia, którzy dzieląc się swoimi problemami, wskazują na obszary, które wymagają interwencji władz. To od Nas często wychodzą propozycje zmian, które wpływają na dynamiczniejszy i bardziej zrównoważony rozwój Wrocławia. To również My współpracujemy z lokalnymi organizacjami i razem organizujemy wspólne przedsięwzięcia, które rozwiązują problemy społeczne. To My dbamy również o organizacje wydarzeń, które mają na celu promocję kultury fizycznej czy kultury wyższej. Często również to radni osiedlowi pracują fizycznie, aby nasze Osiedla nie przypominały gruzowiska. Czy Pan Jerzy Michalak jest świadom wagi zarzutów, które stawia Radom Osiedli, którym ma przewodniczyć? Jako radni osiedlowi, wyrażamy swój sprzeciw wobec wypowiedzi Pana Jerzego Michalaka, który nie tylko nie mówi prawdy, ale jak widać nie zna realiów pracy społecznej. Jeśli współpraca między miastem, a zwykłymi obywatelami ma przebiegać w cywilizowanych warunkach prosimy o Pańską interwencję oraz spotkanie z wybranymi przedstawicielami Rad Osiedli.