Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, powołał swoich dwóch zastępców. Renata Granowska odpowiedzialna będzie m.in. za edukację, a Sebastian Lorenc za sprawy związane z nieruchomościami. Podpisane zostało także porozumienie pomiędzy prezydentem a Koalicyjnym Klubem Obywatelskim.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przestawił swoich nowych zastępców. Renata Granowska i Sebastian Lorenc z Platformy Obywatelskiej zastąpią na stanowiskach dotychczasowych wiceprezydentów – Wojciecha Adamskiego i Adama Grehla. Stanowisko zachował jak na razie Maciej Bluj, który pełni funkcję wiceprezydenta Wrocławia od 2007 roku.

Podpisana została także deklaracja o współpracy pomiędzy Koalicyjnym Klubem Obywatelskim, którego zdecydowaną większość tworzą radni Platformy Obywatelskiej, a prezydentem Wrocławia.

– Projekt Wrocław ma się coraz lepiej. Wchodzimy właśnie w kolejną fazę jego realizacji. Przed chwilą podpisałem z panią przewodniczącą Ewą Wolak deklarację współpracy pomiędzy klubem Koalicji Obywatelskiej a prezydentem Wrocławia. Ta deklaracja współpracy to w istocie deklaracja wsparcia działań, które prezydent miasta będzie podejmował w tej pięcioletniej kadencji na rzecz Wrocławia i jego mieszkańców. To także deklaracja wsparcia w tych kluczowych, z punktu widzenia funkcjonowania miasta, sprawach. To są kwestie związane z budżetem miasta, związane z wotum zaufania wobec prezydenta. To są także kwestie związane z udzielaniem absolutorium – mówił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – Naszym wspólnym celem, i o tym w istocie jest ta deklaracja, jest troska o miasto, troska o to, aby wrocławianie i wrocławianki żyli w tym mieście coraz lepiej, aby żyli komfortowo. Konsekwencją podpisanej deklaracji jest także powołanie przeze mnie moich nowych zastępców. To są osoby, które zostały wskazane przez klub Koalicji Obywatelskiej.

Jak na razie nie wiadomo, czy podobne deklaracje zostaną podpisane z innymi klubami Rady Miasta.

– Podpisaliśmy propozycję bilateralną współpracy. Wierzę, że podobne deklaracje współpracy podpiszę, do czego raz jeszcze zapraszam wszystkie środowiska polityczne w Radzie Miejskiej Wrocławia – mówił prezydent Jacek Sutryk. – Wtórną dla mnie jest sprawa, czy będzie jedno duże porozumienie koalicyjne, czy będą tego typu bilateralne deklaracje współpracy, czy też w ogólnie nie będzie nic zapisane na papierze, a umówimy się na pewną formę współpracy dla dobra miasta i jego mieszkańców. Dla mnie jest ważne działanie i wierzę, że wszystkie te środowiska będą współpracowały w kształtowaniu dobrych propozycji i rozwiązań dla mieszkańców tego miasta. Póki co mamy zapewnienie ze strony klubu Sojusz dla Wrocławia oraz klubu Nowoczesnej o współpracy z prezydentem Wrocławia.

 

Renata Granowska z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UWr. Prowadziła również biuro prawne. W latach 2009-2014 była wicedyrektorem ds. koordynacji wdrażania funduszy unijnych w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu. Od marca 2014 roku była dyrektorem Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, zajmującej się wdrażaniem środków unijnych na obszarze Dolnego Śląska. Od 2006 roku zasiadała w ławach Rady Miejskiej Wrocławia, a w latach 2010-2014 była przewodniczącą klubu Platformy Obywatelskiej.

– Chciałabym podziękować panu prezydentowi Jackowi Sutrykowi za zaufanie, którym mnie obdarza. Obiecuję, że nie zawiodę. Będę opiekować się wrocławską edukacją. To jest ogromna populacja naszych małych mieszkańców i ogromna dla mnie odpowiedzialność, ponieważ będziemy wychowywać razem z panem prezydentem następne pokolenie wrocławian i wrocławianek – mówiła Renata Granowska. – Drugą rzeczą, w której służę swoim doświadczeniem, to środki unijne i ich wykorzystywanie przez Wrocław.

Nowej wiceprezydent Wrocławia podlegać będzie Departament Edukacji, w skład którego wchodzą Wydział Finansów Oświatowych, Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych, Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych. Renata Granowska będzie również sprawować nadzór nad Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i nową komórką organizacyjną – Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi, które powiązane będą z funduszami unijnymi.

Sebastian Lorenc to absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, działacz społeczny, przedsiębiorca, pracujący w branży zajmującej się nieruchomościami. Od 2001 roku radny osiedla Oporów, w tym czasie sprawował funkcję przewodniczącego Rady Osiedla oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla. Od 2011 roku jest radnym Rady Miejskiej Wrocławia. Pracował m.in. w Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury oraz Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa.

– Chciałbym zrobić absolutnie wszystko, aby ten obszar, za który będę odpowiadać, działał możliwie jak najlepiej. Kwestie mieszkaniowe to z punktu widzenia mieszkańców Wrocławia sprawy najważniejsze, dlatego ogromne wyzwanie przede mną – mówił Sebastian Lorenc. – To porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy, jest niezwykle ważne. Pokazuje ono, że razem idziemy w kierunku rozwoju naszego miasta, wspierania mieszkańców i robienia wszystkiego, aby Wrocław był jeszcze zgodniejszym i jeszcze lepszym miastem do życia na co dzień.

Sebastianowi Lorencowi podlegać będzie Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Departament Nieruchomości i Eksploatacji, w skład którego wchodzą Wydział Nieruchomości Komunalnych, Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa i Wydział Lokali Mieszkalnych. Merytorycznie podlegać mu będzie także spółka operująca i zajmująca się mieniem komunalnym – Wrocławskie Mieszkania.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: mat. prasowe