Nowy szpital onkologiczno-pulmonologiczny ma powstać we Wrocławiu. Chęć jego wybudowania zgłosiło aż 9 podmiotów. We wrześniu spośród nich zostanie wyłoniona firma, która zajmie się budową. Otwarcie nowej placówki ma nastąpić najpóźniej do 2024 roku.

Przetarg na budowę nowego szpitala onkologicznego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił w październiku ubiegłego roku.  Obecnie zakończony został  pierwszy etap procedury, która ma wyłonić przyszłego wykonawcę. Budowa nowej placówki odbywać się będzie w trybie „zaprojektuj – wybuduj – sfinansuj”. Firma, która go wygra, zobowiązana zostanie do wykonania projektu, budowy szpitala oraz jej sfinansowania. Chęć wybudowania nowego szpitala onkologicznego zgłosiło aż 9 różnych podmiotów. W najbliższym czasie wybranych zostanie 5 najlepszych firm, z którymi Dolnośląskie Centrum Onkologii przeprowadzi tzw. dialog konkurencyjny, czyli wspólne opracowanie koncepcji budowy szpitala. Wybór najkorzystniejszej oferty ma nastąpić we wrześniu bieżącego roku. Szacunkowy kosz budowy (wraz z wyposażeniem) wyniesie 560 mln zł.

Naszym celem jest budowa silnego ośrodka onkologicznego, zapewniającego z jednej strony kompleksową opiekę (diagnostykę, terapię i rehabilitację) pacjentom cierpiącym na schorzenia nowotworowe, z drugiej zaś rozwój działalności dydaktycznej oraz naukowo – badawczej – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, odpowiadający za dolnośląską służbę zdrowia.

Nowy obiekt ma zwiększyć komfort pacjentów i pozwolić na rozszerzenie zakresu leczenia nowotworów. Dolnośląski Szpital Onkologiczny ma powstać przy skrzyżowaniu ul. Kosmonautów i Alei Stabłowickiej we Wrocławiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Dolnośląskiego Szpitala Wojewódzkiego im. Marciniaka. Docelowo do nowego szpitala zostanie przeniesione Dolnośląskie Centrum Onkologii z pl. Hirszfelda oraz Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc z ul. Grabiszyńskiej. Nowy szpital pomieścić ma maksymalnie 600 łóżek. Na 10 salach operacyjnych rocznie odbywać się będzie łącznie około 10 tysięcy zabiegów.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: pixabay.com