Przyjmowanie wniosków do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego ruszyło 7 stycznia. Projekty składać można do 4 lutego. Spośród nich wybierane zostaną zadania, które realizowane będą w przyszłym roku.

Na tegoroczną edycję Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczone zostanie 25 mln złotych. To o 4 mln złotych więcej niż wymaga znowelizowana ustawa, wprowadzona w ubiegłym roku. Dla projektów ponadosiedlowych zarezerwowano 16 mln złotych, a dla projektów osiedlowych – 9 mln złotych. Maksymalna wartość projektu osiedlowego to 750 tys. złotych, a ponadosiedlowego – 2 mln złotych.

Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla i może dotyczyć wyłącznie realizacji parków, skwerów, terenów zielonych lub zieleni przyulicznej, instalacji, obiektów lub terenów rekreacyjnych lub sportowych oraz infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością. Projekt osiedlowy to dowolny projekt, który zgodnie z prawem może realizować Gmina Wrocław i jest ogólnodostępny

– Budżet obywatelski jest projektem liderotwórczym, który ma za zadanie ponadosiedlowo łączyć mieszkańców w staraniach, by ich miejsca zamieszkania czy miejsca pracy mogły się zmieniać wedle ich upodobań – mówił Bartłomiej Świerczewski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych. – Mniejsze projekty natomiast będą realizowane w ramach PIRO czyli Programu Inicjatyw Rad Osiedli. Na ten projekt zarezerwowaliśmy w budżecie około 30 milionów złotych. To jeszcze więcej niż w całym WBO.

Zgłoszone projekty zostaną poddane podwójnej ocenie. Konsultowane będą również z ich liderami. Dopiero po tej szczegółowej procedurze wyłonionych zostanie kilkaset projektów, na które będzie można głosować w terminie 20.09 – 07.10.2019. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.

– Zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zostały dostosowane do wymogów ustawowych. Od wtorku codziennie do 23 stycznia będziemy spotykać się z mieszkańcami w różnych miejscach aby wyjaśniać wszystkie zawiłości i odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące WBO – zapowiedział Sebastian Wolszczak, Zastępca Dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej.

Lista spotkań z mieszkańcami. Każde rozpoczyna się o godzinie 17:00
8.01 Barbara ul. Świdnicka 8 b
9.01 Sektor 3 ul. Legnicka 65
10.01 Centrum Kultury Zamek pl. Świętojański 1
11.01 Czasoprzestrzeń – Zajezdnia Dąbie ul. Tramwajowa 1/3
14.01 Centrum Kultury Zachód Chociebuska 4-6
15.01 Centrum Historii Zajezdnia ul. Grabiszyńska 184
16.01 Centrum Aktywności Lokalnej Ołtaszyn ul. Pszczelarska 7
17.01 Centrum Aktywności Tarnogaju ul. Gazowa 22
18.01 Ołbińskie Centrum Aktywności Lokalnej ul. B. Prusa 37-39
22.01 Centrum Kultury Agora ul. Serbska 5a
23.01 Centrum Kultury Fama ul. B. Krzywoustego 286

Podczas ubiegłorocznej edycji WBO mieszkańcy Wrocławia wybrali 63 nowe projekty – 4 ogólnomiejskie, 57 rejonowych oraz 2 zabytkowe. Zrealizowane zostaną one na 36 osiedlach (z 48 istniejących). Najwięcej głosów otrzymały projekty z kategorii zieleń/rekreacja (wygrało w sumie 37 projektów), sport i place zabaw (po 7 projektów z kategorii). W sumie zgłoszonych zostało aż 645 projektów,  z czego 263 wzięło udział w głosowaniu.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: mat. prasowe